Modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei

In M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010 a fost publicata Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei.
Din cuprins:
    ART. I
    Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 27
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, a hotararilor plenului Camerei Deputatilor, a hotararilor plenului Senatului si a hotararilor plenului celor doua Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.”
    2. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de catre instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi insotita de dovezile depuse de parti. Daca exceptia a fost ridicata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare. Odata cu incheierea de sesizare, instanta de judecata va trimite Curtii Constitutionale si numele partilor din proces cuprinzand datele necesare pentru indeplinirea procedurii de citare a acestora.”
    3. La articolul 29, alineatul (5) se abroga.
    4. La articolul 31, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Deciziile pronuntate in conditiile alin. (1) se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei care a sesizat Curtea Constitutionala.”
    5. La articolul 31, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    “(5) In cazul in care la data comunicarii deciziei Curtii Constitutionale potrivit alin. (4) cauza se afla pe rolul altui organ judiciar, instanta comunica acestuia decizia.”
    ART. II
    Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 322, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu urmatorul cuprins:
    “10. daca, dupa ce hotararea a devenit definitiva, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza, declarand neconstitutionala legea, ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau dintr-o ordonanta care a facut obiectul acelei exceptii ori alte dispozitii din actul atacat, care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate de prevederile mentionate in sesizare.”
    2. La articolul 324, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    “Pentru motivele prevazute la art. 322 pct. 9 si 10, termenul este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
    ART. III
    Codul de procedura penala al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 303, alineatul 6 se abroga.
    2. Dupa articolul 408^1 se introduce un nou articol, articolul 408^2, cu urmatorul cuprins:
    “Revizuirea in cazul deciziilor Curtii Constitutionale
    ART. 408^2
    Hotararile definitive pronuntate in cauzele in care Curtea Constitutionala a admis o exceptie de neconstitutionalitate pot fi supuse revizuirii, daca solutia pronuntata in cauza s-a intemeiat pe dispozitia legala declarata neconstitutionala sau pe alte dispozitii din actul atacat care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate de prevederile mentionate in sesizare.
    Pot cere revizuirea:
    a) oricare parte din proces, in limitele calitatii sale procesuale;
    b) sotul si rudele apropiate ale condamnatului, chiar si dupa moartea acestuia;
    c) procurorul.
    Cererea de revizuire se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ramasa definitiva a carei revizuire se cere.
    Cererea de revizuire se poate face in termen de 3 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziei Curtii Constitutionale.
    Dispozitiile art. 408^1 alin. 5 – 11 se aplica in mod corespunzator.
    Hotararea instantei de revizuire este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea supusa revizuirii.”
    ART. IV
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. V
    Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close