Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – 6 noiembrie 2010

Camera Consultantilor Fiscali din Romania organizeaza examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal in  Bucuresti,
in ziua de 6 noiembrie 2010

Inscrierile se fac in perioada 6-22 octombrie 2010

Conform Hotararii nr.13 din 30 septembrie 2010 a Consiliului Superior al CCF, in ziua de 6 noiembrie 2010 se organizeaza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal. (click aici pentru tematica si bibliografie)

Pentru evitarea deplasarilor din teritoriu si a aglomeratiilor la depunerea dosarelor, inscrierea la examen se face  pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro,, iar transmiterea dosarelor se face prin serviciile postale, cu confirmare de primire, pana pe data de 22 octombrie (data postei) pe adresa din Str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sector 2, Bucuresti.
Confirmarea inscrierii, numarul de inregistrare si modul de solutionare a cererii de inscriere,  se face prin afisare pe site-ul CCF, numai dupa primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru inscriere si inregistrarea acestuia.
Potrivit art.4 din OG nr.71/2001, privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal,  trebuie sa indeplineasca cumulativ  urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei, in una dintre urmatoarele activitati:
– elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
– servicii de administrare a legislatiei fiscale;
– elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
– activitate financiar-contabila;
c) sa nu aiba antecedente penale;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente (conform art.5 alin(2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007 – publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 647/2007):
a) cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 1, la hotararea mentionata mai sus 
b) actul de identitate, in copie;
c) diploma de studii superioare in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
h) documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 RON conform Hotararii Consiliului Superior al Camerei nr. 2/2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.68/2010. Plata se face in contul Camerei Consultantilor Fiscali, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Lipscani, cont IBAN RO36 BTRL 0410 1202 D586 02XX
i) curriculum vitae;
j)trei fotografii 2/3 cm.     
Informatii suplimentare se pot obtine la tel.021/311.09.66

 Sursa: www.ccfiscali.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close