Modificarea O.M.F.P. nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti

In M. Of. nr. 683 din 8 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2395/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    – La articolul 3^1, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    “(3) Listele contribuabililor mijlocii prevazute la alin. (2) se intocmesc anual, pana la data de 30 noiembrie, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care administreaza contribuabilii mijlocii ce vor fi predati spre administrare altor structuri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, va notifica asupra acestui fapt respectivii contribuabili. Prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    (4) Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevazuti la art. 1 si 1^1 se actualizeaza anual si se publica, pana la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
    ART. II
    Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close