Modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

In M. Of. nr. 683 din 8 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2393/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 7
    (1) Lista contribuabililor mari care urmeaza a fi administrati incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si lista contribuabililor care, incepand cu aceeasi data, nu vor mai fi administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili se actualizeaza conform criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 1 si prevederilor art. 5, se intocmesc anual pana la data de 30 noiembrie, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Directia generala de administrare a marilor contribuabili va notifica contribuabilii ce vor fi predati spre administrare altor structuri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. Prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.”
    2. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mari care indeplinesc criteriile de selectie prevazute in anexa nr. 1 se actualizeaza anual si se publica, pana la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
    ART. II
    Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close