Tarifele percepute de Camera Auditorilor Financiari din Romania

In M. Of. nr. 681 din 7 octombrie 2010 a fost publicata Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 179/2010 pentru completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar.
Din cuprins:
    ART. I
    Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2009, se completeaza dupa cum urmeaza:
    – La capitolul C “Tarife”, dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 6^1
    Alte tarife:
    a) tarif privind contravaloarea cursului suplimentar de formare profesionala continua, organizat pentru membrii CAFR care nu au participat la programul de formare profesionala continua anual – 400 lei;
    b) tarif pentru organizarea cursului suplimentar pentru membrii CAFR care au primit calificativul D, C sau B – 400 lei;
    c) tarif privind analiza dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu al absolventilor programelor masterale – 250 lei;
    d) tarif pentru testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu – 500 lei;
    e) tarif pentru examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar – 400 lei/proba;
    f) tarif pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din alte state membre – 2.000 lei;
    g) tarif pentru analiza dosarelor firmelor de audit din alte state membre sau din terte tari – 1.300 lei;
    h) tarif pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din terte tari – 2.000 lei;
    i) tarif pentru cursurile stagiarilor din anii I, II si III – 450 lei;
    j) tarif pentru cursurile auditorilor financiari – 400 lei.”
    ART. II
    Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar se va republica, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    ART. III
    Departamentele de specialitate din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    ART. IV
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close