Modificarea si completarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export, tranzit si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

In M. Of. nr. 706 din 22 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 125/2010 privind modificarea si completarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export, tranzit si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2007.
Din cuprins:
    ART. I
    Norma pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export, tranzit si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 29 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “d) punct de intrare – punctul de intrare desemnat de pe teritoriul Romaniei al primei introduceri a unui transport de produse alimentare pe teritoriul Romaniei, astfel cum este stabilit prin legislatia specifica in vigoare;
    e) punct final de import – biroul vamal din cadrul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale, respectiv al Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, prin care produsele alimentare provenite din tari terte sunt puse in libera circulatie in Romania;”.
    2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Notificarea la serviciul/biroul/compartimentul privind siguranta alimentelor din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se realizeaza prin transmiterea pe fax a <<Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimala>>, completat in partea A de catre operatorul economic care deruleaza importul, cu 24 de ore inainte de sosirea transportului la punctul final de import.”
    3. La articolul 12, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 12
    In cazul in care intrarea transporturilor de produse alimentare de origine nonanimala cu destinatia Romania se realizeaza prin punctele de intrare care se gasesc pe teritoriul altui stat membru, altele decat punctele de intrare desemnate de pe teritoriul Romaniei, iar importul se efectueaza prin punctele finale de import, inspectorii prevazuti la art. 10 au urmatoarele obligatii:
    a) dupa primirea documentelor de intrare a produselor alimentare de origine nonanimala, sa se deplaseze la punctul final de import al produselor importate si sa realizeze verificarea documentara, controlul de identitate si controlul fizic ale transportului de produse alimentare de origine nonanimala; controlul fizic poate include prelevari de probe in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si nationale prevazute in anexa nr. 6, precum si cu prevederile Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, aprobat anual prin hotarare a Guvernului;”.
    4. La articolul 12, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    “d) sa perceapa, la efectuarea controalelor, tarife calculate la nivelul celor prevazute in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare.”
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close