Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

In M. Of. nr. 706 din 22 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2606/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La anexa nr. 1, numerele curente 1 “Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine” si 2 “Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct. 1” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(…)

    2. La anexa nr. 1, numerele curente 6 “Impozit pe veniturile microintreprinderilor”, 7 “Impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice”, 21 “Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, 26 “Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc”, 27 “Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare”, 29 “Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale”, 30 “Redevente miniere” si 31 “Redevente petroliere” se abroga.
    3. La anexa nr. 2, dupa pozitia 26 se introduc doua noi pozitii, pozitiile 27 si 28, cu urmatorul cuprins:

(…)

ART. IV
    La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, se abroga.
    ART. V
    Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. VI
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close