Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii

In M. Of. nr. 704 din 21 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2568/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii.
Din cuprins:
          ART. I
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/imputernicit pentru semnarea declaratiilor fiscale de catre mai multi contribuabili.”
    2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4) – (7), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevazuta la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi insotita de urmatoarele documente:
    – documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie;
    – documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
    – documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
    (5) Documentele prevazute la alin. (4) se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala teritoriala din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Pentru documentele prezentate in original si in copie organul fiscal va pastra copia documentelor, dupa verificarea conformitatii cu originalul.
    (6) La primirea documentelor, organul fiscal procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) prelucreaza cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150) si verifica, in evidenta fiscala, datele de identificare a contribuabilului mentionate in cerere;
    b) verifica daca datele de identificare a titularului certificatului calificat, inscrise in documentul de identitate prezentat, corespund cu cele existente in registrul contribuabililor. In cazul constatarii unor neconcordante intre datele verificate, organul fiscal va efectua actualizarea datelor din registrul contribuabililor, potrivit documentului de identitate al titularului certificatului calificat.
    (7) Unitatea fiscala teritoriala organizeaza o evidenta separata care sa asigure pastrarea, administrarea si utilizarea informatiilor din documentele primite conform alin. (4).”
    ART. II
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close