Legea de aprobare a O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plata

In M. Of. nr. 724 din 29 octombrie 2010 a fost publicata Legea nr. 197/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata.
Din cuprins:
    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, cu urmatoarele modificari:
    1. La articolul 5, punctul 19 se abroga.
    2. La articolul 80 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    “c) alte autoritati relevante desemnate in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, cu legislatia in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, al protectiei datelor cu caracter personal, cu legislatia in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului ori cu alte acte normative aplicabile prestatorilor de servicii de plata.”
    3. La articolul 91, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    “(3) La cererea utilizatorului serviciilor de plata, prestatorul de servicii de plata ii pune la dispozitie informatiile si conditiile pe suport hartie sau pe un alt suport durabil.”
    4. La articolul 95, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    “c) pretul total corespunzator operatiunii de plata care trebuie suportat de catre beneficiar si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pretul total;”.
    5. La articolul 97, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (3) vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 97
    (1) Cu suficient timp, dar nu mai putin de 15 zile inainte ca utilizatorul sa devina parte la un contract-cadru sau la o oferta, prestatorul de servicii de plata furnizeaza utilizatorului serviciilor de plata informatiile si conditiile specificate la art. 99.
    ………………………………………………………………..
    (3) Informatiile si conditiile specificate la art. 99 sunt furnizate utilizatorului:”.
    6. La articolul 99, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 99
    Prestatorul de servicii de plata furnizeaza utilizatorului serviciilor de plata urmatoarele informatii si conditii:”.
    7. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 110
    Prevederile prezentei sectiuni nu aduc atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executarii acestora si nici a celor cu privire la dreptul partilor de a solicita incetarea contractului ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre o parte a obligatiilor contractuale.”
    8. La articolul 112, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Prestatorii de servicii de plata furnizeaza platitorului-consumator gratuit, pe suport hartie sau in alta forma indicata expres de catre utilizator care sa permita platitorului sa stocheze si sa reproduca identic informatia nemodificata, o data pe luna, informatiile mentionate la alin. (1).”
    9. La articolul 113, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Prestatorii de servicii de plata furnizeaza beneficiarului-consumator gratuit, o data pe luna, informatiile mentionate la alin. (1), pe suport hartie sau in alta forma indicata expres de catre utilizator.”
    10. La articolul 114, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 114
    (1) Prevederile prezentului titlu reglementeaza drepturile si obligatiile partilor in cazul operatiunilor de plata singulara, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plata prevazute de acestea.”
    11. La articolul 133, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 133
    (1) Platitorul suporta pierderi in valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul in lei al sumei mentionate la data efectuarii tranzactiei neautorizate, in cazul in care platitorul nu a actionat in mod fraudulos si nici nu si-a incalcat, cu intentie, obligatiile ce ii revin in temeiul art. 124.”
    12. Articolul 191, va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 191
    (1) Pana la modificarea contractelor aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru asigurarea conformitatii cu dispozitiile titlurilor III si IV, prestatorii de servicii de plata asigura aplicarea dispozitiilor din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Pe perioada prevazuta la alin. (1), prestatorii de servicii de plata trebuie sa poata face dovada ca au informat utilizatorii de servicii de plata cu privire la noile conditii aplicabile si la necesitatea modificarii contractelor.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close