Modificarea Normei CSSPP nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

In M. Of. nr. 730 din 2 noiembrie 2010 a fost publicata Hotararea  Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 25/2010 privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Norma nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 57/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 3
    Directia Secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

    ANEXA 1

                             NORMA Nr. 15/2010
pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

    Avand in vedere prevederile art. 84 lit. e), ale art. 85 si ale art. 87 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

    ARTICOL UNIC
    Norma nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 57/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    Prezenta norma reglementeaza modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in categoriile de active prevazute la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.”
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    Activele unui fond de pensii facultative pot fi investite, intr-un procent mai mare de 70%, in instrumentele financiare prevazute la art. 87 alin. (1) lit. b) din Lege, fara aplicarea cerintelor prevazute la art. 84 lit. e) si la art. 87 alin. (4) din Lege pentru respectivele instrumente financiare.”
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 4
    (1) Administratorul poate decide sa aplice prevederile art. 3 pe o perioada de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei normei sau pana la atingerea valorii de 3.000.000 lei active nete ale unui fond de pensii facultative pe care il administreaza.
    (2) Pentru fondurile de pensii facultative autorizate ulterior intrarii in vigoare a prezentei norme, administratorul poate decide sa aplice prevederile art. 3, pana la atingerea valorii de 3.000.000 lei active nete ale unui fond pe care il administreaza, pentru o perioada de maximum 2 ani de la data colectarii primei contributii la fondul de pensii facultative.”
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    (1) Administratorul are obligatia sa notifice in scris Comisia cu privire la data de la care incepe sa aplice prevederile art. 3, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
    (2) Administratorul are obligatia sa informeze participantii la fondul de pensii facultative pe care il administreaza cu privire la decizia de aplicare a prevederilor art. 3, in termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii Comisiei, prin publicarea deciziei luate in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin doua zile consecutive.
    (3) Decizia se posteaza pe pagina proprie de internet a administratorului pe toata perioada aplicarii prevederilor art. 3.”
    5. Articolul 6 se abroga.
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 7
    In termen de 90 de zile calendaristice de la atingerea valorii de 3.000.000 lei active nete administrate ale unui fond sau de la implinirea termenului de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei norme, respectiv de la data colectarii primei contributii pentru fondurile de pensii facultative autorizate ulterior intrarii in vigoare a prezentei norme, administratorul are obligatia sa procedeze la incadrarea in prevederile art. 87 alin. (1) lit. b) din Lege.”
    7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 8
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2) – (11) din Lege.
    (2) Nerespectarea prevederilor art. 7 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close