Domeniile prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici

In M. Of. nr. 744 din 8 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1931/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 379 din 4 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    (1) Domeniile prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora, denumite in continuare domenii, sunt:
    a) management financiar si contabilitate bugetara;
    b) managementul proiectelor;
    c) managementul resurselor umane din entitatile publice;
    d) tehnologia informatiei si comunicatiilor;
    e) comunicare si transparenta decizionala;
    f) drept administrativ si contencios administrativ.
    (2) Autoritatile si institutiile publice detaliaza domeniile prevazute la alin. (1) in programe de formare conform necesitatilor institutionale stabilite prin planul anual de perfectionare profesionala a functionarilor publici pe anul 2011.”
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 2
    Domeniile prevazute la art. 1 sunt aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, pana la momentul aprobarii prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici a noilor domenii prioritare, potrivit prevederilor art. 19 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.”
    3. Articolul 3 se abroga.
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close