Inspectia Muncii

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale s-a postat spre dezbatere publica Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata.

Prin elaborarea acestei legi se are in vedere redefinirea functiilor Inspectiei Muncii in acord cu dinamica legislatiei europene si a prevederilor conventiilor ratificate de tara noastra, precum si cu necesitatea adaptarii la noile cerinte legate de reorganizarea institutiilor publice.

Astfel, proiectul contribuie la promovarea unei politici complexe elaborate cu scopul de a asigura aplicarea prevederilor legale, generale si speciale, in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei.

In procesul de analizare a oportunitatii elaborarii acestui proiect de act normativ, a fost identificat un set de modificari si completari care vizeaza, in principal, aspecte referitoare la:

– definirea functiilor principale ale Inspectiei Muncii, avand in vedere prevederile Conventiei nr. 81/1947 si in acord cu triplul rol pe care institutia il indeplineste, si anume: de indrumator al angajatorilor si angajatilor, de control si de sanctionator;

– reformularea atributiilor generale si speciale, distinct pe domenii: relatii de munca, securitate si sanatate in munca, supravegherea pietei, in concordanta cu noile prevederi legale si eliminarea celor preluate de catre alte institutii;

– instituirea functiei de inspector de munca cu statut special, in cadrul categoriei functiilor publice specifice. Rolul inspectorului de munca este acela de a controla si constata modul de aplicare a legislatiei existente in domeniul de competenta, fiind un instrument activ al vointei autoritatii statului in protejarea angajatilor, prin investirea acestuia cu exercitiul autoritatii de stat;

– indeplinirea atributiei de control a clauzelor cuprinse in contractele individuale de munca si a contractelor colective de munca la nivel de unitati, pe care le inregistreaza, asigurand si evidenta acestora;

– crearea cadrului legal pentru elaborarea Statutului inspectorului de munca, in vederea intaririi capacitatii de control a institutiei si pentru indeplinirea masurilor stabilite in Memorandumul de intelegere intre Comunitatea Europeana si Romania;

– reformularea reglementarilor referitoare la conducerea Inspectiei Muncii, prin corelarea acestora cu noile prevederi legislative si asimilarea functiilor de inspector general de stat, inspector general de stat adjunct si inspector sef, respectiv inspector sef adjunct cu functia de inspector de munca, cu atributii de control;

– reglementarea unor masuri de protectie pentru personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si reglementarea posibilitatii de a beneficia de asistenta juridica suportata de catre institutia din care fac parte in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare;

– reglementarea unor mijloace coercitive impotriva comportamentului necorespunzator al angajatorilor care se sustrag respectarii prevederilor legale. Lipsa unor masuri severe si a unor sanctiuni corespunzatoare si proportionale cu gravitatea faptei ar conduce la pierderea credibilitatii pe care trebuie sa o aiba inspectorul de munca, altfel actiunea sa ramane lipsita de eficacitate;

– constituirea la nivelul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca a unui Consiliu Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, a carui reprezentanti vor fi desemnati atat din cadrul institutiilor mentionate anterior, cat si din cadrul confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national;

– preluarea activitatii „Revista Obiectiv” ale carei atributii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin hotarare de Guvern.

De asemenea, s-a considerat necesara majorarea cuantumului amenzilor contraventionale pentru eficientizarea actului de control si responsabilizarea angajatorilor cu privire la impiedicarea inspectorilor de munca sa exercite controlul, la obligatia acestora de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele solicitate si la indeplinirea masurilor lasate de inspectorii de munca, in vederea eliminarii deficientelor constatate.

Corelativ cu majorarea cuantumului amenzilor contraventionale s-a prevazut si posibilitatea contravenientilor de a achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat.

Este foarte important ca inspectorul de munca sa aplice sanctiuni proportional cu gravitatea faptelor savarsite de entitatile controlate, pentru a nu lasa lipsit de efecte obiectivele urmarite prin actele de control.

Tinand seama de importanta deosebita a activitatii de control a Inspectia Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca in domeniile relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei produselor pentru care a fost desemnata, este necesara adoptarea acestui proiect de act normativ.

 Proiectul de lege poate fi consultat aici (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/121110_L%20108%20modificare.pdf)

 Expunerea de motive poate fi consultata aici (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/121110expunere%20motive%20L%20108.pdf)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close