Proiect de lege privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in Registrul Comertului

Pe site-ul Ministerului Justitiei a fost postat spre dezbatere publica Proiectul de Lege privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in registrul comertului

Prin aceasta lege se reglementeaza:
a) procedura de inregistrare in registrul comertului in baza controlului registratorului comercial sau, dupa caz, in baza hotararii instantei judecatoresti;
b) profesia de registrator comercial;
c) modul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului, in continuare, O.N.R.C, si a oficiilor registrului comertului.

Registrul comertului este serviciul public de interes general prin care se asigura publicitatea constituirii si a mentiunilor privitoare la functionarea societatilor comerciale, companiilor nationale si societatilor nationale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor europene, societatilor cooperative europene si grupurilor europene de interes economic cu sediul principal sau cu sedii secundare in Romania, publicitatea persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, precum si a altor persoane fizice si juridice expres prevazute de lege.

 Conform proiectului de lege registratorul comercial este functionarul cu statut special, investit cu prerogative de autoritate publica, care efectueaza controlul administrativ prealabil inregistrarii in registrul comertului. 

Registratorul comercial indeplineste urmatoarele atributii:
 a) verifica cererile de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea acestora, pentru a se asigura respectarea cerintelor legale pentru inregistrarea solicitata;
 b) verifica achitarea taxelor si tarifelor legale;
c) verifica documentele de identificare ale solicitantilor si, daca este cazul, documentele prin care sunt imputerniciti sa sustina cererile de inregistrare;
e) autorizeaza, prin incheiere, constituirea persoanelor juridice, dispune inmatricularea acestora in registrul comertului si efectuarea publicitatii actelor, faptelor si mentiunilor prin Buletinul electronic al registrului comertului;
f) dispune, prin incheiere, inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale;
g) autorizeaza, prin incheiere, functionarea persoanelor juridice, a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale, pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, care se inregistreaza in registrul comertului;
h) dispune, prin incheiere, inregistrarea in registrul comertului a actelor, faptelor si mentiunilor privitoare la functionarea persoanelor fizice si juridice prevazute de art.3 alin.(1);
i) verifica indeplinirea actelor si formalitatilor prealabile fuziunii, in cazul in care la constituirea prin fuziune a unei societati europene sau a unei societati cooperative europene participa o societate comerciala sau o societate cooperativa – persoana juridica romana -, precum si in cazul fuziunii transfrontaliere la care participa o societate comerciala de nationalitate romana ori o societate europeana cu sediul in Romania.
j) verifica indeplinirea actelor si formalitatilor prealabile transferului sediului unei societati europene sau al unei societati cooperative europene din Romania in alt stat membru;
l) da data certa pe incheierile pe care le pronunta, atestand data la care s-a solutionat cererea de inregistrare si calitatea de registrator comercial a celui care a pronuntat incheierea;
m) certifica semnatura pentru dovedirea specimenului de semnatura pentru care legea prevede aceasta obligatie in vederea inregistrarii in registrul comertului, prin aplicarea de dare de data certa, dupa verificarea prealabila a documentelor originale de identificare a solicitantilor;
n) poate certifica declaratii pe propria raspundere, cu exceptia declaratiilor-tip privind autorizarea functionarii, prin aplicarea de dare de data certa, dupa verificarea prealabila a documentelor originale de identificare ale solicitantilor;
o) certifica copiile de pe incheierile pe care le pronunta, prin darea de data certa, care atesta data, conformitatea copiei cu exemplarul original al incheierii pronuntate si calitatea de registrator comercial, in vederea eliberarii acestora solicitantilor;
p) alte atributii prevazute de lege.

In indeplinirea atributiilor conferite de lege, registratorul comercial este impartial si se supune numai legii si Codului deontologic al registratorilor comerciali. El nu poate fi supus niciunei restrictii, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea unei autoritati sau a unei persoane fizice sau juridice.
Codul deontologic al registratorilor comerciali se aproba prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea O.N.R.C.

Poate fi numita registrator comercial persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) are capacitatea deplina de exercitiu;
c) este licentiat in studii juridice de lunga durata;
d) are 5 ani de vechime in specialitate juridica;
e) a promovat concursul pentru admiterea in profesie;
f)  nu are antecedente penale;
g)  este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru ocuparea functiei.

De asemenea, proiectul de lege stabileste procedura de inregistrare in Registrul Comertului .

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close