Raportarea expunerilor mari de catre institutiile de credit

In M. Of. nr. 756 din 12 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 23/2010 privind raportarea expunerilor mari de catre institutiile de credit.
Din cuprins:
    Avand in vedere prevederile art. 165 si 169 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 8 alin. (1) si (3) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010,
    in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente expunerilor mari la nivel individual si, dupa caz, consolidat, care vor fi transmise de catre institutiile de credit prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010.
    ART. 2
    (1) Institutiile de credit prevazute la art. 1 transmit Bancii Nationale a Romaniei formularele de raportare care fac obiectul prezentului ordin, in format electronic, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), prin fisiere EXCEL, precum si in format letric la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, dupa cum urmeaza:
    a) pentru raportarile transmise la nivel individual, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc;
    b) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, intocmite pentru sfarsitul primului semestru al exercitiului financiar, pana la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar;
    c) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, pentru sfarsitul exercitiului financiar, pana la data de 15 mai a exercitiului financiar urmator.
    (2) Pentru scopurile alin. (1), de la data expirarii termenului prevazut la art. 17 alin. (3) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile in format electronic exclusiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei – SIRBNR.
    ART. 3
    In cazul in care, ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor, nivelul fondurilor proprii pentru data de 31 decembrie se modifica, raportarile care fac obiectul prezentului ordin, intocmite pentru perioada scursa de la inceputul anului in curs si pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale, vor fi refacute si retransmise Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de data de 15 mai.
    ART. 4
    Casele centrale ale cooperativelor de credit completeaza formularele de raportare prevazute in anexele nr. I si II atat pe baza individuala, cat si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.
    ART. 5
    Primele raportari transmise atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat vor fi cele aferente datei de 31 decembrie 2010.
    ART. 6
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226, respectiv art. 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 7
    Anexele nr. I, II si III fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2008 privind raportarea expunerilor mari de catre institutiile de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 7 mai 2008.
    ART. 9
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 31 decembrie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close