Normele privind autorizarea firmelor de audit

In M. Of. nr. 762 din 16 noiembrie 2010 a fost publicata Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 165/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele privind autorizarea firmelor de audit, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    ART. 3
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                    NORME
                     privind autorizarea firmelor de audit

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc cadrul legislativ privind autorizarea firmelor de audit la Camera Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare.
    ART. 2
    Autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.
    ART. 3
    Responsabilitatea finala pentru aprobarea firmelor de audit revine organismului de supraveghere publica.
    ART. 4
    In contextul prezentelor norme, firma de audit este persoana juridica sau orice alta entitate, indiferent de forma juridica a acesteia, care este autorizata de autoritatea competenta, respectiv Camera, sa efectueze audit financiar.

    CAPITOLUL II
    Autorizarea firmelor de audit

    ART. 5
    (1) Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar in numele firmei de audit trebuie sa fie autorizate ca auditori financiari de catre Camera si sa aiba o buna reputatie;
    b) majoritatea drepturilor de vot in firma de audit trebuie sa fie detinuta de firme de audit care sunt autorizate in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de persoane fizice care sunt autorizate de catre Camera;
    c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de firme de audit autorizate in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de persoane fizice autorizate de catre Camera. In cazul in care organul administrativ sau de conducere al firmei de audit nu are mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile mentionate in prezentul articol;
    d) firma de audit trebuie sa aiba o buna reputatie;
    e) sa aiba inclus in obiectul de activitate exercitarea activitatii de audit financiar.
    (2) Pentru autorizarea firmelor de audit, membre ale unui organism profesional dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din terte tari, se vor aplica normele emise de Camera in acest sens.
    ART. 6
    (1) Persoana juridica care solicita sa fie autorizata ca firma de audit in Romania potrivit prezentelor norme trebuie sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, la sediul Camerei, un dosar care va contine urmatoarele documente:
    – cerere-tip pentru autorizarea ca firma de audit, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme, care va fi semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
    – copia actului constitutiv si toate documentele de modificare a acestuia care atesta structura organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum si repartizarea drepturilor de vot in cadrul acesteia;
    – copia certificatului de inmatriculare;
    – copiile carnetelor de membru al Camerei ale tuturor auditorilor financiari din firma de audit, cu viza la zi;
    – lista cu persoanele fizice sau juridice care efectueaza auditul financiar in numele firmei de audit;
    – dovada privind achitarea tarifului de inscriere.
    (2) Tariful de inscriere se va stabili prin hotarare a Consiliului Camerei.
    ART. 7
    (1) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari verifica dosarele depuse si notifica solicitantilor, in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, daca documentele inaintate sunt corespunzatoare sau nu.
    (2) In cazul in care documentele depuse nu sunt corespunzatoare, termenul pentru completarea dosarului este de cel mult 15 zile de la data primirii notificarii prevazute la alin. (1).
    (3) Daca dosarul nu a fost completat in termenul prevazut la alin. (2), cererea este considerata respinsa, iar Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari comunica in scris solicitantului aceasta situatie si ii restituie jumatate din taxa de inscriere.
    (4) In cazul aprobarii cererii de autorizare, Camera, prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, ii elibereaza firmei de audit o adeverinta de autorizare provizorie.
    (5) Lunar, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va trimite Consiliului pentru supravegherea publica a activitatii de audit statutar (CSPAAS), in vederea aprobarii, lista firmelor de audit autorizate.
    (6) Firmele de audit autorizate de Camera si aprobate de CSPAAS se vor adresa Departamentului de servicii pentru membri in vederea inregistrarii in Registrul public si a eliberarii autorizatiei de membru al Camerei.

    CAPITOLUL III
    Dispozitii finale

    ART. 8
    Prezentele norme se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 17 aprilie 2001, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close