Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

In M. Of nr. 780 a fost publicata Decizia 249 din 12 noiembrie 2010 a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 125/2010
Avand in vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 25 si 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

   presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

   Art. I. – Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 125/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 10 iunie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica asa cum urmeaza:
   1. Punctul 2.7 va avea urmatorul cuprins:
   “2.7. Fondurile derulate prin intermediul Programului vor fi transferate prin intermediul PNUD. In calitate de agentie de implementare, PNUD poate transfera fondurile derulate in cadrul Programului prin intermediul autoritatilor publice locale responsabile la nivel regional de implementarea Programului, precum si prin intermediul administratorilor de incubatoare, in baza unor conturi bancare cu destinatii speciale, deschise in conditiile legii numai cu aprobarea AIPPIMM. Sumele neutilizate la finele fiecarui an, angajate de AIPPIMM cu agentia de implementare (PNUD) si evidentiate in conturile acesteia, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din contractele incheiate intre agentia de implementare (PNUD) si beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, in limitele sumelor prevazute in Planul de actiuni pe anul 2010, conform art. 262 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.”
2. Punctul 5.1 va avea urmatorul cuprins:
   “5.1. Programul se finanteaza din bugetul AIPPIMM pentru anul 2010. AIPPIMM deruleaza Programul prin intermediul PNUD, conform art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Intre AIPPIMM si PNUD se incheie un memorandum de intelegere pentru anul 2010 si un acord de cofinantare pe 2010 pentru Programul national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, in baza caruia se va trece la derularea programului respectiv. PNUD are calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor acordate.”
   Art. II. – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close