Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

In M. Of nr. 780 a fost publicata Decizia 248 din 12 noiembrie 2010 a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010.
Avand in vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 25 si 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 65/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. – Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 si 187 bis din 24 martie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica asa cum urmeaza:
   1. Punctul 4.1 va avea urmatorul cuprins:
   “4.1. Agentia administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat, la nivel national si la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (denumite in continuare OTIMMC).
Agentia si OTIMMC asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Intre Agentie si organizatiile ori institutiile de drept privat (institutii de credit) se incheie o conventie de colaborare in baza careia se va trece la derularea programului respectiv.
   Institutia de credit selectionata are calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a caror derulare incheie conventii de colaborare cu Agentia.”
   2. Punctul 6.22 va avea urmatorul cuprins:
   “6.22. Dupa efectuarea cheltuielilor, beneficiarul va prezenta la banca cererea-tip de eliberare a AFN, aprobata de OTIMMC, insotita de documentele justificative certificate de OTIMMC. Din contul deschis de beneficiar va fi virata de catre banca, in contul furnizorului sau al beneficiarului (in cazul in care furnizorul nu accepta plata la termen si beneficiarul achita bunurile din surse proprii), suma necesara platii bunurilor achizitionate. Plata va fi facuta proportional, conform procedurii de implementare. Sumele neutilizate la finele fiecarui an, angajate de Agentie cu institutia de credit partenera si evidentiate in conturile acestora, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din contractele de credit incheiate cu institutia de credit partenera si beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, in limitele sumelor prevazute in contractele incheiate intre Agentie cu institutia de credit partenera, conform art. 262 alin. (4) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”
   Art. II. – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close