Decizia Curtii Constitutionale nr. 1213/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 776 din 19 noiembrie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1213/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Cristian Plosca in Dosarul nr. 2.383/30/2009 al Judecatoriei Timisoara si de Societatea Comerciala “Com Gaby Moln” – S.R.L. in Dosarul nr. 3.012/190/2009 al Judecatoriei Bistrita.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Curtea, avand in vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in dosarele nr. 358D/2010 si nr. 615D/2010, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public considera ca sunt indeplinite conditiile legale pentru conexare.
    Curtea, in temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 615D/2010 la Dosarul nr. 358D/2010, care a fost primul inregistrat.
    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 6 ianuarie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 2.383/30/2009, Judecatoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Cristian Plosca.
    Prin Incheierea din 10 decembrie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 3.012/190/2009, Judecatoria Bistrita a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Com Gaby Moln” – S.R.L.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile art. 11 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 21, 52 si 53 din Legea fundamentala, deoarece da dreptul unui creditor sa treaca direct la executarea silita a unui debit fara ca intinderea si veridicitatea sumei datorate sa fie trecute prin filtrul unei instante judecatoresti care sa se pronunte asupra existentei si cuantumului acesteia. De asemenea, sustin ca, potrivit dispozitiilor legale criticate, organul fiscal nu este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, ceea ce incalca prevederile constitutionale mai sus amintite.
    Judecatoria Timisoara si Judecatoria Bistrita arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Textul art. 9 alin. (2) lit. d) are urmatorul continut:
    “(2) Organul fiscal nu este obligat sa aplice prevederile alin. (1) cand: […]
    d) urmeaza sa se ia masuri de executare silita.”
    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (1) si (2) – Dreptul international si dreptul intern, art. 16 alin. (1) si (2) – Egalitatea in drepturi, art. 20 alin. (2) – Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 – Accesul liber la justitie, art. 52 – Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si art. 53 – Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale precum cele invocate in prezenta cauza.
    Astfel, prin Decizia nr. 344 din 25 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 10 mai 2010, instanta de contencios constitutional a statuat ca textul de lege criticat nu ingradeste in niciun mod posibilitatea partilor de a se adresa instantelor judecatoresti pentru contestarea actelor de executare silita, inclusiv a titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, si de a se prevala, in acest cadru, de toate garantiile care caracterizeaza dreptul la un proces echitabil. In acest sens, dispozitiile art. 172 alin. (1) din Codul de procedura fiscala prevad ca “persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii”, iar alin. (3) al aceluiasi articol prevede ca “contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege”.
    De asemenea, prin Decizia nr. 667 din 30 aprilie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 26 iunie 2009, Curtea a statuat ca persoanele interesate pot contesta actul administrativ fiscal potrivit art. 205 si urmatoarele din acelasi cod, facandu-si toate apararile pe care le considera necesare. In aceste conditii, exprimarea unui punct de vedere cu ocazia executarii silite poate parea nerelevant si de aceea legiuitorul a prevazut doar posibilitatea, iar nu obligatia organului fiscal de a solicita un punct de vedere al persoanei interesate. Desigur ca, in cadrul contestatiei la executare silita, persoana interesata isi poate face toate apararile, putand solicita anularea actului de executare contestat, incetarea executarii insesi sau anularea titlului executoriu. In consecinta, nu se poate retine incalcarea art. 21, 24 sau 52 din Constitutie.
    Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Cristian Plosca in Dosarul nr. 2.383/30/2009 al Judecatoriei Timisoara si de Societatea Comerciala “Com Gaby Moln” – S.R.L. in Dosarul nr. 3.012/190/2009 al Judecatoriei Bistrita.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 octombrie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close