Rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010

In M. Of. nr. 780 din 22 noiembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
Din cuprins:
    Luand in considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    avand in vedere analiza executiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,
    pentru pastrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele masuri menite sa reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.
    In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1
    Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2010, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 27 ianuarie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    ART. 2
    (1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2010 se diminueaza la venituri cu suma de 215.030 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 695.449 mii lei si majorarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 480.419 mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza cu suma de 215.030 mii lei.
    (3) Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2010 se diminueaza la cheltuieli cu suma de 8.300 mii lei, excedentul majorandu-se cu aceeasi suma.
    ART. 3
    (1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2010 aferent sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la venituri cu suma de 100.000 mii lei, se diminueaza la cheltuieli cu suma de 210.790 mii lei, iar deficitul se diminueaza cu suma de 110.790 mii lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se diminueaza la venituri cu suma de 3.986 mii lei, se diminueaza la cheltuieli cu suma de 3.000 mii lei, iar excedentul se diminueaza cu suma de 986 mii lei.
    ART. 4
    Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj, in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, cu sume care se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli respectiv.
    ART. 5
    (1) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor pentru somaj si in anexele la acestea pe anul 2010.
    (2) Ordonatorul principal de credite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close