Modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat

In M. Of. nr. 792 din 26 noiembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat.
Din cuprins:
    ART. I
    Articolul 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 4
    (1) Dupa data prevazuta la art. 2 alin. (1), cetatenii romani, barbati, au obligatia ca, in termen de 6 luni de la data implinirii varstei de 18 ani, sa se prezinte la centrele militare numai pentru luarea in evidenta militara, consemnarea optiunilor privind modalitatea de indeplinire a indatoririlor militare, in situatiile prevazute la art. 3 si inmanarea adeverintei de recrutare.
    (2) Neprezentarea cetatenilor prevazuti la alin. (1) la centrele militare in termen de 6 luni de la data implinirii varstei de 18 ani constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 300 lei.
    (3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii se fac de catre comandantul centrului militar si de catre ofiterii special desemnati de catre acesta, exclusiv pe raza teritoriala de competenta a centrului militar.
    (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
    (5) Contraventiei prevazute la alin. (2) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    ART. II
    (1) Cetatenii romani, barbati, care au implinit varsta de 18 ani dupa data de 1 ianuarie 2007 si nu s-au prezentat la centrele militare au obligatia ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa se prezinte la acestea numai pentru luarea in evidenta militara, consemnarea optiunilor privind modalitatea de indeplinire a indatoririlor militare in situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 395/2005 si inmanarea adeverintei de recrutare.
    (2) Neprezentarea cetatenilor prevazuti la alin. (1) la centrele militare in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) – (5) din Legea nr. 395/2005.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close