Modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

In M. Of. nr. 812 din 6 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.
Din cuprins:
ART. I
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 punctul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) obligarea la practicarea prostitutiei, cersetoriei, la reprezentari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuala;
d) prelevarea de organe, tesuturi sau celule de origine umana, cu incalcarea dispozitiilor legale;”.
2. La articolul 2, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:
“3. prin victima a traficului de persoane se intelege persoana fizica, subiect pasiv al faptelor prevazute la art. 12, 13, 15, 17 si 18, indiferent daca participa sau nu in procesul penal in calitate de parte vatamata.”
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, autoritatile administratiei publice locale, precum si alte organisme guvernamentale cu atributii in domeniul traficului de persoane iau masurile necesare pentru aplicarea, in domeniile lor de activitate, a Strategiei nationale impotriva traficului de persoane si a Planului national de actiune pentru implementarea acesteia.”
4. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor adopta masurile necesare, in baza legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania, pentru a impiedica accesul pe teritoriul Romaniei al cetatenilor straini in legatura cu care exista indicii temeinice ca ar fi implicati in traficul de persoane, in sensul prezentei legi.”
5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Inspectoratul General al Politiei Romane realizeaza si difuzeaza materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potentiale victime ale traficului de persoane.”
6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului realizeaza, individual ori in parteneriat cu celelalte ministere implicate si/sau cu organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniu, programe educative in vederea prevenirii traficului de persoane, dupa cum urmeaza:
a) activitati educative in zona educatiei formale si nonformale destinate elevilor din invatamantul preuniversitar si studentilor din invatamantul universitar;
b) activitati de informare si consiliere a parintilor si elevilor asupra consecintelor traficului de persoane;
c) seminare de informare a cadrelor didactice in domeniul drepturilor copiilor si al traficului de persoane.”
7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sprijinul altor institutii si organizatii cu atributii in domeniu, realizeaza si actualizeaza baza de date privind fenomenul traficului de persoane, monitorizeaza si evalueaza periodic acest fenomen, luand in considerare atat faptuitorii, cat si victimele traficului de persoane, precum si persoanele juridice implicate in savarsirea infractiunii de trafic de persoane.
(2) Constituirea si actualizarea bazei de date privind fenomenul traficului de persoane se realizeaza prin grija fiecarei institutii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor prevazute la alin. (1), pe domeniul specific de activitate.
(3) Publicarea semestriala a informatiilor statistice si publicarea anuala a raportului privind fenomenul traficului de persoane se fac de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.”
8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sprijinul altor institutii si organizatii cu atributii in domeniu, efectueaza studii periodice in scopul identificarii cauzelor care determina si a conditiilor ce favorizeaza traficul de persoane.”
9. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
Pentru prevenirea traficului de persoane, Inspectoratul General al Politiei Romane, in cooperare cu institutiile interesate, precum si cu organizatii neguvernamentale, organizatii internationale si reprezentanti ai societatii civile angajati in prevenirea traficului de persoane, in protectia si asistarea victimelor acestuia, organizeaza campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane si riscurile la care sunt supuse victimele acestuia.”
10. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Constituie infractiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin amenintare, violenta sau prin alte forme de constrangere, prin rapire, frauda ori inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a-si exprima vointa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, in scopul exploatarii acestei persoane, si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi.”
11. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite in conditiile prevazute la art. 12 alin. (2) sau de catre un membru de familie, pedeapsa este inchisoare de la 7 ani la 18 ani si interzicerea unor drepturi, in cazul prevazut la alin. (1), si inchisoare de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, in cazul prevazut la alin. (2).”
12. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 14^1
Fapta de a utiliza serviciile prevazute la art. 2 pct. 2, prestate de o persoana despre care beneficiarul stie ca este victima a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.”
13. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.
14. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 18^1
Daca una dintre faptele prevazute la art. 12, 13, 15, 17 si 18 a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii se aplica si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice sau a suspendarii activitatii ori a uneia dintre activitatile persoanei juridice, dupa caz.”
15. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Persoana supusa traficului de persoane, care a savarsit, ca urmare a exploatarii sale, infractiunea de prostitutie, de cersetorie, trecere frauduloasa a frontierei unui stat ori donare de organe sau tesuturi ori celule de origine umana, in conditiile prevazute la art. 157 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se pedepseste pentru aceste infractiuni.”
16. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) La desfasurarea judecatii in conditiile alin. (1) pot asista partile, reprezentantii acestora, aparatorii, reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei Romane specializati in prevenirea traficului de persoane, precum si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara de instanta.
(3) In cauzele privind infractiunile prevazute in prezenta lege, ascultarea minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se face in prezenta a cel putin unuia dintre parinti sau a altui reprezentant legal, fiind totodata obligatorie si citarea unui psiholog, respectiv a unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.”
17. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Persoanelor vatamate prin infractiunile prevazute in prezenta lege, precum si altor victime ale acestor infractiuni li se acorda in mod special protectie si asistenta fizica, psihologica, medicala, juridica si sociala.
(2) Victimele traficului de persoane, in conditiile in care furnizeaza organelor de urmarire penala sau instantei de judecata date si informatii cu caracter determinant pentru identificarea si tragerea la raspundere penala a autorilor, pot fi incluse in Programul de protectie a martorilor, potrivit legii.
(3) Viata privata si identitatea victimelor traficului de persoane sunt ocrotite potrivit prezentei legi.
(4) Victimele infractiunilor prevazute in prezenta lege au dreptul la recuperarea lor fizica, psihologica si sociala.
(5) Minorilor, victime ale infractiunilor prevazute in prezenta lege, li se acorda protectie si asistenta speciala, in raport cu varsta lor.
(6) Femeilor, victime ale infractiunilor prevazute in prezenta lege, precum si celor care sunt supuse unui risc ridicat de a deveni victime ale acestor infractiuni li se acorda o protectie si o asistenta sociala specifice.”
18. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) La cererea organelor judiciare, Ministerul Administratiei si Internelor asigura protectia fizica pentru victimele traficului de persoane, precum si pentru membrii grupurilor, fundatiilor, asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati de asistenta a acestora, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Inspectoratul General al Politiei Romane, in cooperare cu institutiile interesate, precum si cu organizatii neguvernamentale, organizatii internationale si reprezentanti ai societatii civile angajati in protectia si asistarea victimelor traficului de persoane, asigura acestora suportul psihologic si asistenta necesare integrarii sociale.
(3) Inspectoratul General al Politiei Romane monitorizeaza asistenta acordata victimei traficului de persoane si sustine participarea acesteia la activitatea de urmarire penala si judecata, desfasurand activitati destinate facilitarii actului de justitie.”
19. Dupa articolul 27 se introduc doua noi articole, articolele 27^1 si 27^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 27^1
Asistenta medicala pentru victimele traficului de persoane se asigura in conformitate cu actele normative care reglementeaza materia asigurarilor sociale de sanatate.
ART. 27^2
(1) In vederea imbunatatirii accesului victimelor traficului de persoane la serviciile de asistenta si protectie, institutiile si organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniu coopereaza in vederea aplicarii Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane.
(2) Mecanismul prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor, al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, al ministrului sanatatii, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului afacerilor externe, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al ministrului justitiei si are ca obiect stabilirea modalitatilor de identificare a victimelor traficului de persoane si a procedurii de incredintare a acestora catre furnizorii de servicii de protectie si asistenta.
(3) Monitorizarea functionarii Mecanismului national de identificare si referire a victimelor traficului de persoane este asigurata de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.”
20. La articolul 28 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) In vederea repatrierii cetatenilor romani victime ale traficului de persoane, Ministerul Afacerilor Externe asigura transportul acestora.”
21. La articolul 30, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate publica, prin mijloace electronice proprii, informatii referitoare la legislatia nationala si a statului strain in domeniu, datele de contact ale Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si ale unitatilor teritoriale subordonate acestuia.”
22. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, in centre de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, denumite in continuare centre, sau in locuinte protejate pentru victimele traficului de persoane, infiintate prin prezenta lege, denumite in continuare locuinte protejate.
(2) Centrele functioneaza in subordinea consiliilor judetene Arad, Botosani, Galati, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Satu Mare si Timis.
(3) Locuinta protejata reprezinta asezamantul social, fara personalitate juridica, dezvoltat pentru a asigura victimelor traficului de persoane gazduire de tip familial in sistem protejat si asistenta, in vederea reintegrarii sociale a acestora.
(4) Locuintele protejate sunt organizate si functioneaza in subordinea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului.
(5) Durata cazarii in centre, respectiv in locuintele protejate este stabilita prin hotarare a consiliului judetean, pentru cel mult 90 de zile.
(6) Durata cazarii in centre sau in locuintele protejate poate fi prelungita, prin hotarare a consiliului judetean, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, dupa caz, pana la finalizarea procesului penal.
(7) Centrele si locuintele protejate sunt amenajate si dotate astfel incat sa ofere conditii civilizate de cazare si igiena personala, hrana, asistenta psihologica si medicala.
(8) In cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului se infiinteaza servicii de asistenta pentru victimele adulte ale traficului de persoane.
(9) Finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru centrele prevazute la alin. (2), precum si pentru locuintele protejate prevazute la alin. (4) se realizeaza de la bugetele locale ale judetelor pe a caror raza administrativ-teritoriala functioneaza.
(10) Costurile referitoare la cazarea, asistenta si protectia victimelor traficului de persoane, precum si la transportul acestora intre unitatile administrativ-teritoriale unde au fost identificate si cele in care se afla centrul sau locuinta protejata unde urmeaza sa fie cazate/asistate se suporta de la bugetul local al judetului pe a carui raza administrativ-teritoriala functioneaza centrul sau locuinta protejata.
(11) In functie de evolutia fenomenului traficului de persoane in Romania, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, altele decat cele prevazute la alin. (2), pot infiinta centre in conditiile alin. (7), (9) si (10).”
23. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) Regulamentele de organizare si functionare ale centrelor si locuintelor protejate, precum si structura organizatorica a acestora se aproba de consiliul judetean sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane.”
24. La articolul 34, alineatul (3) se abroga.
25. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 35
(1) Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca organizeaza gratuit, in conditiile legii, programe speciale de scurta durata pentru formarea profesionala a victimelor cazate.
(2) De asemenea, agentiile prevazute la alin. (1) asigura gratuit, cu prioritate, victimelor traficului de persoane servicii de consiliere si mediere a muncii, in vederea identificarii unui loc de munca.
(3) Persoanele cu risc ridicat de a fi traficate si victimele traficului de persoane, care au dreptul de a munci in Romania, beneficiaza gratuit, cu prioritate, de serviciile oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit normelor legale privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.”
26. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38
(1) Strainii victime ale traficului de persoane pot fi cazati in centrele special amenajate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu completarile ulterioare, fara a mai fi necesara luarea in custodie publica a acestora. In acest scop, administratia centrelor amenajeaza spatii speciale, separate de cele destinate cazarii strainilor luati in custodie publica.
(2) Strainii victime ale traficului de persoane, solicitanti ai unei forme de protectie in Romania, pot fi cazati in centrele special amenajate potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cazarea persoanelor prevazute la alin. (1) se aproba de directorul general al Oficiului Roman pentru Imigrari, la solicitarea scrisa a autoritatilor competente.
(4) Strainii victime ale traficului de persoane sunt informati in locurile de cazare, intr-o limba pe care o inteleg, cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicate si pot beneficia de consiliere psihologica, de asistenta medicala si sociala, precum si de medicamente si hrana in aceleasi conditii ca si victimele cetateni romani.”
27. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 38^1
Prevederile referitoare la victimele traficului de persoane cetateni romani se aplica si victimelor traficului de persoane cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.”
28. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
In cazul in care strainii, victime ale traficului de persoane, nu poseda niciun document de identitate sau acesta a fost pierdut, furat ori distrus, Ministerul Administratiei si Internelor poate solicita ambasadelor acreditate in Romania eliberarea unui nou pasaport sau titlu de calatorie, dupa caz, pentru acestia, cu exceptia cazului solicitantilor de azil ori al beneficiarilor de protectie in Romania.”
29. La articolul 39^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39^1
(1) Strainii cu privire la care exista motive serioase sa se considere ca sunt victime ale traficului de persoane beneficiaza de o perioada de recuperare si reflectie de pana la 90 de zile, pentru a se reface, a iesi de sub influenta faptuitorilor si a lua o decizie in cunostinta de cauza privind cooperarea cu autoritatile competente, timp in care li se acorda de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, la solicitarea procurorului sau a instantei, tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei. In perioada de recuperare si reflectie, strainii beneficiaza de drepturile prevazute la art. 38.”
30. La articolul 39^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Perioada de reflectie inceteaza in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) se constata ca victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie initiativa, contactul cu infractorii;
b) exista un pericol pentru ordinea publica si securitatea nationala;
c) statutul de victima a fost invocat in mod nejustificat.”
31. Dupa articolul 39^1 se introduce un nou articol, articolul 39^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 39^2
(1) Cetatenii romani cu privire la care exista motive temeinice sa se considere ca sunt victime ale traficului de persoane beneficiaza de o perioada de recuperare si reflectie de pana la 90 de zile, fie pentru a li se permite sa se recupereze, fie pentru a evita influenta traficantilor, fie pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza privind cooperarea cu autoritatile competente.
(2) In perioada de recuperare si reflectie, cetatenii romani beneficiaza de consiliere psihologica, de asistenta medicala si sociala, de medicamente si hrana, precum si de cazare, la cerere, in centrele sau locuintele protejate si sunt informati cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicabile.
(3) Perioada de reflectie inceteaza in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) se constata ca victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie initiativa, contactul cu infractorii;
b) exista un pericol pentru ordinea publica si securitatea nationala;
c) statutul de victima a fost invocat in mod nejustificat.”
32. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
Minorilor cetateni straini care insotesc victimele traficului de persoane sau care sunt ei insisi victime li se aplica, in mod corespunzator, prevederile referitoare la regimul strainilor in Romania.”
33. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 43
Victimele infractiunilor prevazute in prezenta lege sunt informate cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicabile.”
34. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 44
(1) Persoanelor prevazute la art. 43 li se asigura asistenta juridica obligatorie pentru a putea sa isi exercite drepturile in cadrul procedurilor penale prevazute de lege, in toate fazele procesului penal, si sa isi sustina cererile si pretentiile civile fata de persoanele care au savarsit infractiunile prevazute de prezenta lege, in care ele sunt implicate.
(2) Prevederile cap. IV din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la asistenta juridica gratuita a victimelor unor infractiuni se aplica in mod corespunzator si victimelor traficului de persoane.”
ART. II
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa suplimenteze bugetele locale ale judetelor cu sumele necesare aplicarii prezentei legi, la solicitarea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. III
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close