Proiect de hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la rubrica Transparenta decizionala, a fost publicat un Proiect de Hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Va redam in continuare textul integral:

GUVERNUL ROMANIEI

H O T A R A R E

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin

Hotararea Guvernului nr. 44/2004

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Avand in vedere obligatia transpunerii in legislatia nationala a Directivei 2010/66/UE

a Consiliului din 14 octombrie 2010 pentru modificarea Directivei Consiliului 2008/9/CE de

stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in

Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul

membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L275 din 20

octombrie 2010,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I. – Titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.

44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu

modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La punctul 49, alineatele (17) si (34) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(17) Cererea de rambursare este trimisa statului membru in care este stabilit

solicitantul cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza

perioadei de rambursare. Prin exceptie, pentru cererile care se refera la rambursari aferente

anului 2009, termenul limita de transmitere este 31 martie 2011. Se considera ca cererea a fost

depusa numai in cazul in care solicitantul a furnizat toate informatiile/documentele cerute

conform alin. (7) – (12). Statul membru in care este stabilit solicitantul ii trimite acestuia, de

2

indata, o confirmare electronica de primire a cererii, si transmite pe cale electronica organului

fiscal competent din Romania cererea de rambursare completata conform alin. (7) – (9) si

informatiile/documentele prevazute la alin. (10) – (12). […]

(34) Prevederile alin. (1) – (33) transpun prevederile Directivei 2008/9/CE a

Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei

pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite

in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene L44 din 20 februarie 2008, si ale Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14

octombrie 2010 pentru modificarea Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor

detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE,

catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare,

publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L275 din 20 octombrie 2010.”

2. La punctul 491, alineatele (1) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„491. (1) Conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila stabilita in

Romania poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri

si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, denumit in continuare stat membru

de rambursare, in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv,

care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE si ale Directivei 2010/66/UE. […]

(11) Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din

Romania prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel tarziu pana la

data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Prin

exceptie, pentru cererile care se refera la rambursari aferente anului 2009, termenul limita de

transmitere este 31 martie 2011. Organul fiscal competent din Romania va trimite

solicitantului de indata o confirmare electronica de primire a cererii.”

ART. II. – Cererile care se refera la rambursari aferente anului 2009, prevazute la pct.

49 alin. (17) si 491 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu

3

modificarile si completarile ulterioare, depuse in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2010 si

data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se considera depuse in termen.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe IALOMITIANU

Sursa: www.mfinante.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close