Abrogarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii contribuabililor mari si mijlocii

In M. Of. nr. 820 din 8 decembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2759/2010 privind abrogarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii contribuabililor mari si mijlocii.
Din cuprins:
ART. I
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
ART. II
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
ART. III
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 6 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
ART. IV
(1) Contribuabilii mari prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 532 din 31 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii mijlocii prevazuti in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.401/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 31 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contribuabilii mijlocii prevazuti in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.402/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor ramane in administrarea organelor fiscale competente pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, contribuabilii mari si mijlocii prevazuti la alin. (1) vor fi predati spre administrare organelor fiscale competente potrivit legii, pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre organele implicate.
ART. V
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. VI
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close