H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

In M. Of. nr. 838 din 14 decembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba realizarea ghiseului virtual de plati, denumit “Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar” (SNEP), ca parte componenta a Sistemului electronic national (SEN), in conformitate cu termenii si conditiile prezentei hotarari.
ART. 2
(1) Implementarea, administrarea si operarea SNEP se realizeaza de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.
(2) Dezvoltarea SNEP se va realiza de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va asigura corelarea evolutiei tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autoritatilor publice, pentru evitarea paralelismelor si asigurarea eficientei economice.
ART. 3
(1) Institutiile publice care desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor au obligatia sa se inregistreze in SNEP conform urmatorului calendar:
a) etapa 1: inregistrarea municipiilor resedinta de judet si a municipiilor/oraselor cu populatie mai mare de 150.000 de locuitori, in termen de 7 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari;
b) etapa 2: inregistrarea municipiilor si oraselor cu populatie de pana la 150.000 de locuitori inclusiv, in termen de 5 luni de la finalizarea etapei 1, dar nu mai tarziu de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) etapa 3: inregistrarea comunelor si a institutiilor publice nevizate de primele doua etape, in termen de 6 luni de la incheierea etapei 2, dar nu mai tarziu de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Respectarea calendarului de inregistrare prevazut la alin. (1) este monitorizata de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.
ART. 4
Institutiile publice care au obligatia inregistrarii in SNEP in etapele 2 si 3 se pot inregistra oricand in sistem, in etape anterioare.
ART. 5
(1) Cheltuielile privind inregistrarea in SNEP si interfatarea, inclusiv cele aferente conectarii la acesta, sunt suportate de catre institutiile publice.
(2) Solutia de interfatare si interconectare dintre platforma de plati si sistemul bancar, respectiv dintre platforma de plati si institutiile publice se va stabili prin norme ce vor fi emise de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.
(3) In cazul institutiilor publice care nu detin un sistem electronic de gestionare a taxelor si impozitelor, dupa inscriere, utilizatorii vor avea posibilitatea de a efectua plati cu completarea individuala, manuala, a sumei si a tipului de tranzactie.
ART. 6
Procedura de inregistrare, standardele si caracteristicile tehnice ale interfetei de tranzactionare online vor fi aprobate prin ordin emis de catre ministrul comunicatiilor si societatii informationale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 7
(1) Conditiile privind constituirea si actualizarea in SNEP a informatiilor referitoare la obligatiile de plata ale contribuabililor, precum si accesul la acestea vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului comunicatiilor si societatii informationale si al ministrului administratiei si internelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Informatiile minime si obligatorii ale mesajelor electronice de plata completate de contribuabili, precum si informatiile minime si obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligatiilor de plata catre institutiile publice, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului comunicatiilor si societatii informationale si al ministrului administratiei si internelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 8
(1) SNEP este o platforma de comunicatii electronice deschisa catre orice furnizor de servicii de acceptare de plati electronice.
(2) Institutiile publice prevazute la art. 3 isi selecteaza furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice, conform legislatiei in vigoare.
ART. 9
(1) Pentru incasarea taxelor si impozitelor, fiecare institutie publica va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice, selectat conform art. 8 alin. (2), un cont colector unic.
(2) Virarea sumelor incasate prin intermediul SNEP, din conturile colectoare ale institutiilor publice deschise la furnizorii de servicii de acceptare plati electronice in conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se realizeaza zilnic, printr-o singura tranzactie, in maximum o zi lucratoare de la data autorizarii tranzactiilor.
(3) Distribuirea sumelor din conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, se efectueaza de catre institutiile publice prevazute la art. 3 in termen de o zi lucratoare de la data creditarii contului colector deschis la Trezoreria Statului.
ART. 10
(1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de tranzactionare online aferente incasarii taxelor si impozitelor prin intermediul SNEP nu vor depasi tarifele maximale aprobate prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor.
(2) Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8 alin. (2), aferent efectuarii platii electronice, poate fi suportat de catre contribuabil, de catre institutia publica sau in orice alta varianta aleasa de catre institutia publica la momentul inregistrarii in SNEP.
ART. 11
Reglementarea relatiilor functionale dintre prestatorii de servicii institutii publice care efectueaza prestatii in baza unor taxe si entitatile colectoare ale acestor taxe, precum si identitatea electronica se vor stabili prin norme aprobate prin ordin emis de catre ministrul comunicatiilor si societatii informationale, in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 12
Cheltuielile efectuate de institutiile publice in baza prezentei hotarari se vor efectua cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close