Ordinul presedintelui CSA nr. 13/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule inmatriculate in Romania

In M. Of. nr. 844 din 16 decembrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 13/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule inmatriculate in Romania.
Din cuprins:
ART. 1
(1) De la data de 1 ianuarie 2011 se pun in aplicare Normele privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule inmatriculate in Romania.
(2) Normele privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule inmatriculate in Romania sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Prevederile prezentului ordin se aplica si pentru politele de asigurare emise in cursul anului 2010, dar a caror perioada de valabilitate incepe in anul 2011.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.134/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de catre autovehicule inmatriculate in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006.
ART. 2
Asiguratorii autorizati vor lua toate masurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin si raspund de instruirea corespunzatoare a personalului propriu si a intermediarilor implicati in contractarea asigurarilor pentru vehicule.
ART. 3
Directia generala reglementari si autorizari asigurari obligatorii, respectiv Directia generala informatica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

NORME
privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule inmatriculate in Romania

ART. 1
(1) Toate societatile de asigurare autorizate sa practice asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de catre autovehicule inmatriculate in Romania sau asigurarea facultativa a vehiculelor au obligatia de a transmite in termenele prevazute la art. 4, 5 si 6 catre baza de date unica CEDAM informatii complete privind contractele de asigurare auto incheiate direct sau prin intermediari si prejudiciile asociate acestora.
(2) Societatile de asigurare autorizate sa practice asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de catre autovehicule inmatriculate in Romania au obligatia de a transmite catre baza de date pentru evidenta evenimentelor rutiere (REVER), in termen de 5 zile de la avizarea unui prejudiciu, informatii complete privind evenimentul rutier in cauza, incluzand si o copie electronica a formularului de constatare amiabila.
(3) Catre baza de date CEDAM se transmit informatii referitoare la polite de asigurare incheiate pentru autovehicule avand locul obisnuit de stationare in Romania.
ART. 2
(1) Accesul la bazele de date CEDAM sau REVER in scopul transmiterii informatiilor centralizate se realizeaza prin intermediul unor certificate calificate pentru semnatura electronica.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dispune aprobarea sau revocarea acestor certificate.
(3) Societatile de asigurare au obligatia desemnarii unei persoane responsabile pentru transmiterea si actualizarea informatiilor electronice catre bazele de date CEDAM si REVER.
ART. 3
(1) Incarcarea in bazele de date CEDAM sau REVER a informatiilor referitoare la politele de asigurare sau la prejudiciile asociate acestora se realizeaza prin intermediul unui portal electronic dedicat. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor stabileste caracteristicile interfetei de utilizator, mecanismele de validare, forma si tipul informatiilor transmise prin acest portal.
(2) Interogarea bazei de date CEDAM in vederea stabilirii istoricului de daune al unui vehicul se realizeaza exclusiv in cazul in care stabilirea clasei de bonus/malus nu se poate realiza pe baza informatiilor continute de baza de date proprie a societatii de asigurare.
ART. 4
In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 432/2006, datele aferente unei polite de asigurare se transmit catre baza de date CEDAM saptamanal.
ART. 5
Orice actualizare a informatiilor referitoare la politele inscrise in evidenta CEDAM sau la prejudiciile aferente acestora se transmite catre baza de date in termen de cel mult 5 zile de la data aparitiei factorului care a generat modificarea datelor.
ART. 6
Incetarea inainte de termen a valabilitatii unei polite RCA se raporteaza catre baza de date CEDAM in termen de 5 zile calendaristice.
ART. 7
Transmiterea de informatii eronate, incomplete sau neactualizate se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close