Proiect de Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Codul fiscal

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Codul fiscal

Avand in vedere necesitatea imbunatatirii administrarii impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.117 din data de 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.891 din data de 30 decembrie 2010, a fost inlocuit sistemul de stabilire prin autoimpunere a impozitului pe venit, introdus pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2010, cu sistemul de stabilire a impozitului pe cale administrativa, de catre organul fiscal.

Totodata, potrivit art.II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, incepand cu data de 1 iulie 2010 a fost modificat regimul fiscal aplicabil castigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Astfel, pentru tranzactiile cu titluri de valoare, realizate in anul 2010, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru calculul castigului net si al impozitului pe venit aferent, se aplica urmatoarele reguli:

– pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade, in functie de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si, respectiv, 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual;

– pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010, asimilata pierderii nete anuale, se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010. Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra castigului net anual impozabil aferent anului 2011.

Totodata, platitorii de venituri au obligatia declararii, pe beneficiari de venit, a castigurilor din transferul titlurilor de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru tranzactiile realizate incepand cu 1 iulie 2010.

Ca urmare, in vederea definitivarii impozitului pe venit pentru anul 2010, in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, este necesara declararea veniturilor de catre beneficiarii de venit si de catre platitori, distinct, pentru fiecare perioada, conform dispozitiilor legale aplicabile.

In ceea ce priveste veniturile din activitati salariale/ dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania sunt impozabile si se declara in tara noastra, potrivit art.90 alin.(1)-(3) din Codul fiscal si fac obiectul creditului fiscal extern.

In cazul in care, acelasi venit din salarii este supus impunerii, atat in Romania, cat si in strainatate, statul strain avand si el drept de impunere, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu respectivul stat, organul fiscal competent din Romania va proceda la regularizarea impozitului datorat de rezidentul roman, pe baza cererii depuse, potrivit punctului 209 din Normele de aplicare a art.91 din Codul fiscal.

In vederea regularizarii impozitului pe veniturile din salarii si alte remuneratii similare obtinute de persoane fizice rezidente in Romania pentru activitatea salariala/dependenta desfasurata intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, precum si in vederea acordarii creditului fiscal si aplicarii conventiilor de evitare a dublei impuneri se impune introducerea in formularul 201 “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, a informatiilor privind aceasta categorie de venit si a impozitului retinut in Romania si in strainatate.

Avand in vedere modificarile legislative mentionate mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propun urmatoarele:

– completarea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania” cu informatii privind castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate pentru perioadele 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 si 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010 si adaptarea corespunzatoare a formularului 250 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”;

– completarea formularului 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit“ cu informatii privind castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, detinute mai mult/mai putin de 365 de zile, realizate pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010.

– introducerea formularului 206 “Declaratie informativa privind castigurile/ pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise”, pentru declararea de catre platitori a castigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pe beneficiari de venit, realizate incepand cu 1 iulie 2010;

– completarea formularului 201 “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate” cu informatii privind veniturile din salarii si alte remuneratii similare obtinute de persoane fizice rezidente in Romania pentru activitatea salariala/dependenta desfasurata intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si adaptarea corespunzatoare a formularului 251 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice”.

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institutiei.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close