Modificarea H.G. nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

In M. Of. nr. 856 din 21 decembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1251/2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Hotararea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Recensamantul populatiei si al locuintelor se efectueaza pe intregul teritoriu al Romaniei in perioada 22 – 31 octombrie 2011.
(2) Informatiile care se inregistreaza la recensamant au drept moment de referinta ora <<0,00>> din ziua de 22 octombrie 2011.”
2. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) asigura verificarea si actualizarea denumirii strazilor si numerotarea cladirilor pana la data de 31 mai 2011. In perioada ianuarie – octombrie 2011, autoritatile administratiei publice locale nu mai efectueaza schimbari de denumiri ale strazilor sau renumerotari ale cladirilor;”.
3. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) Pentru verificarea practica a continutului formularelor, a instructiunilor, a programului de inregistrare si de prelucrare, precum si a masurilor organizatorice, in luna mai 2011 se va desfasura un recensamant de proba.”
4. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) In perioada 5 – 14 noiembrie 2011 se organizeaza o ancheta de control pentru verificarea volumului si calitatii informatiilor inscrise in formularele de recensamant, care se efectueaza cu recenzori special selectati in acest scop, conform instructiunilor aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.”
5. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Formularele utilizate in inregistrarea datelor si informatiilor in perioada desfasurarii recensamantului populatiei si locuintelor, inclusiv cele utilizate in recensamantul de proba si ancheta de control, sunt pastrate de directiile teritoriale de statistica, dupa caz, 12 luni de la publicarea rezultatelor recensamantului.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), Institutul National de Statistica va preda Arhivelor Nationale arhiva optica a chestionarelor utilizate si va face demersurile prevazute de Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru selectionarea documentelor utilizate la recensamantul populatiei si al locuintelor prevazute la alin. (1), in vederea predarii acestora institutiilor specializate pentru distrugere.
(3) Institutul National de Statistica asigura arhivarea electronica a datelor prevazute in formularele utilizate in recensamantul populatiei si al locuintelor.”
6. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) Sumele necesare pentru finantarea activitatilor de pregatire, organizare si publicare a rezultatelor recensamantului populatiei si al locuintelor sunt prevazute in anexa nr. 3, defalcate pe ani, ordonatori de credite implicati si tipuri de cheltuieli.
(2) Pentru realizarea activitatilor programate pentru anul 2010, se aproba suplimentarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, a bugetelor urmatorilor ordonatori principali de credite:
a) bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010 se suplimenteaza cu suma de 5.769 mii lei, pentru Institutul National de Statistica, la capitolul 51.01 <<Autoritati publice si actiuni externe>>, din care suma de 807 mii lei la titlul <<Cheltuieli de personal>>, suma de 2.358 mii lei la titlul <<Bunuri si servicii>> si suma de 2.604 mii lei la titlul <<Active nefinanciare>>;
b) bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 se suplimenteaza cu suma de 150 mii lei la capitolul 51.01 <<Autoritati publice si actiuni externe>>, titlul <<Bunuri si servicii>>, cu suma de 3.573 mii lei la capitolul 61.01 <<Ordine publica si siguranta nationala>>, din care suma de 66 mii lei la titlul <<Bunuri si servicii>> si suma de 3.507 mii lei la titlul <<Active nefinanciare>>, si cu suma de 4.222 mii lei la capitolul 80.01 <<Actiuni generale economice, comerciale si de munca>>, din care suma de 215 mii lei la titlul <<Bunuri si servicii>> si suma de 4.007 mii lei la titlul <<Active nefinanciare>>.
(3) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului pe anul 2010 al Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Ordonatorii de credite vor raspunde de modul de utilizare a sumelor prevazute in anexa nr. 3, in conformitate cu dispozitiile legale.”
7. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
8. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close