Ordinul BNR nr. 25/2010 privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite inregistrate fata de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, care au facut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora

In M. Of. nr. 860 din 22 decembrie 2010 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2010 privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite inregistrate fata de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, care au facut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora.
Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare a situatiilor care se transmit periodic Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 112^1 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre institutiile de credit si sucursalele institutiilor de credit din state terte prevazute la art. 1 din cadrul aceluiasi regulament, precum si frecventa si modalitatile de transmitere a acestor formulare.
ART. 2
(1) Modelele formularelor de raportare sunt prezentate in anexa.
(2) Formularele de raportare se completeaza de institutiile de credit pe baza datelor inscrise in evidenta contabila, prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ulterioare, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) ansamblul teritoriului national si toate subunitatile din strainatate – la nivelul global al institutiei de credit;
b) toate operatiunile, in toate monedele, evaluate in contravaloare lei.
ART. 3
(1) In cazul retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit intocmesc si raporteaza doua seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit si la nivelul intregii retele.
(2) In vederea intocmirii raportarilor la nivelul retelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agrega datele aferente organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul intregii retele.
ART. 4
Formularele de raportare se transmit Bancii Nationale a Romaniei de catre institutiile de credit, dupa cum urmeaza:
a) prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei (SIRBNR), in conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pe suport hartie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Directiei supraveghere.
ART. 5
Formularele de raportare se transmit lunar de catre institutiile de credit, in termen de 17 zile de la incheierea lunii pentru care se intocmeste raportarea.

CAPITOLUL II
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 6
Prezentul ordin se aplica de la data la care incepe aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora.
ART. 7
Raportarile aferente perioadei 31 decembrie 2010 – 31 martie 2011 vor fi transmise la sfarsitul perioadei mentionate, in termenul prevazut la art. 5.
ART. 8
Pana la data de la care transmiterea raportarilor trebuie realizata exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit transmit raportarile in format electronic catre Banca Nationala a Romaniei sub forma de fisiere Excel, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI).
ART. 9
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close