Dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza ca valoarea contributiei minime la fondul de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mica decat cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar

In M. Of. nr. 863 din 23 decembrie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1394/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Valentin Barbu in Dosarul nr. 10.157/280/2009 al Judecatoriei Pitesti – Sectia civila.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 14 octombrie 2010 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 26 octombrie 2010.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 9 decembrie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 10.157/280/2009, Judecatoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
Exceptia a fost ridicata de Valentin Barbu cu prilejul solutionarii unei contestatii la executare.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textul de lege criticat este contrar dispozitiilor art. 56 alin. (2) din Constitutie, care consacra principiul asezarii juste a sarcinilor fiscale. In acest sens, arata, in esenta, ca, urmare a aplicarii dispozitiilor art. 259 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006, a fost obligat la plata unei contributii la asigurarile sociale de sanatate care depasea cuantumul veniturilor realizate, respectiv sumele obtinute din inchirierea unui imobil.
Judecatoria Pitesti – Sectia civila considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, cota de contributie de 6,5% din veniturile realizate care constituie contributia la asigurarile sociale de stat este unica, neavand un caracter progresiv. Prin urmare, diferenta valorica a contributiei este determinata de nivelul venitului. De asemenea, legiuitorul a stabilit o obligatie fiscala minima, care nu poate fi insa mai mica de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar. Aceasta obligatie este justificata de beneficiile acordate asiguratilor in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca textul de lege criticat este constitutional.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitii potrivit carora: “Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra: […]
f) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a) – e), alin. 2^1 si art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.”
Curtea observa ca, in realitate, critica autorului exceptiei se limiteaza doar la dispozitiile tezei finale a art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006, astfel ca numai acest text va fi supus analizei de constitutionalitate.
Autorul exceptiei considera ca acest text de lege este contrar prevederilor art. 56 alin. (2) din Constitutie referitor la asezarea justa a sarcinilor fiscale.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, prin dispozitiile art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, legiuitorul a urmarit instituirea unei cote de contributie unice la sistemul de asigurari sociale de sanatate. Diferenta dintre cuantumul efectiv al contributiei ce revine diferitelor persoane este determinata, in practica, de marimea veniturilor la care se calculeaza cota de contributie. In legatura cu acest aspect, prin Decizia nr. 56 din 26 ianuarie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006, Curtea statua ca principiul constitutional al asezarii juste a sarcinilor fiscale pentru suportarea cheltuielilor publice impune diferentierea contributiei persoanelor care realizeaza venituri mai mari, insa cota de contributie, exprimata procentual, este unica, neavand caracter progresiv.
In acelasi timp, avand in vedere ca accesul la serviciile medicale in sistemul public de asigurari sociale este conditionat de participarea la acest sistem prin plata contributiei la fondul de asigurari sociale de sanatate, si tinand seama de principiul solidaritatii in constituirea si utilizarea acestui fond, care antreneaza intreaga societate in efortul protejarii sanatatii populatiei, legiuitorul a instituit obligatia unei minime contributii. In acest sens sunt relevante cele retinute de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 934 din 14 decembrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, in care s-a aratat ca “obligativitatea asigurarii si a contributiei la sistemul asigurarilor sociale de sanatate trebuie analizata in legatura cu un alt principiu care sta la baza acestui sistem, anume cel al solidaritatii. Astfel, datorita solidaritatii celor care contribuie, acest sistem isi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenta medicala pentru populatie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se afla in imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurari de sanatate”. Toate acestea reprezinta, de fapt, “o expresie a prevederilor constitutionale care reglementeaza ocrotirea sanatatii si a celor care consacra obligatia statului de a asigura protectia sociala a cetatenilor”.
Stabilind cuantumul contributiei minime, art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 prevede ca acesta nu poate fi mai mic decat procentul de 6,5% calculat la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
In acelasi timp, insa, art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 instituie obligatia persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit de a contribui la fondul de asigurari sociale de sanatate intr-un cuantum de 6,5% din aceste venituri, “dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar”.
Desi pare a urmari aceeasi logica a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, textul de lege criticat, prin formularea sa, conduce insa la o interpretare diferita, si anume ca, in situatia persoanelor care se incadreaza in ipoteza normei, valoarea contributiei nu poate fi mai mica decat insusi cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar. Faptul ca o astfel de interpretare este posibila in practica, este confirmat prin insasi opinia formulata de Judecatoria Pitesti – Sectia civila cu privire la exceptia de neconstitutionalitate, prin care se arata ca “legiuitorul a inteles sa stabileasca o obligatie fiscala minima pe care orice persoana care realizeaza venituri sa o aiba (nu mai putin de un salariu minim brut pe tara, lunar) […]”.
Or, o asemenea interpretare ridica probleme de constitutionalitate care pun in discutie respectarea principiului constitutional al justei asezari a sarcinilor fiscale.
Astfel, principiul constitutional amintit implica un complex de conditii de care legiuitorul este tinut atunci cand instituie anumite obligatii fiscale in sarcina contribuabililor. Asa cum Curtea statua prin Decizia nr. 6 din 25 februarie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 25 martie 1993, “fiscalitatea trebuie sa fie nu numai legala, ci si proportionala, rezonabila, echitabila si sa nu diferentieze […] pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetateni”. Prin urmare, asezarea justa a sarcinilor fiscale trebuie sa reflecte insusi principiul egalitatii cetatenilor in fata legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situatii identice si sa tina cont, in acelasi timp, de capacitatea contributiva a contribuabililor, luand in considerare elementele ce caracterizeaza situatia individuala si sarcinile sociale ale acestora.
Or, Curtea constata ca niciuna dintre aceste cerinte nu este respectata de textul de lege criticat.
Astfel, daca art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 instituie o regula generala in ceea ce priveste calculul contributiei, prin stabilirea unei cote de 6,5% ce se aplica asupra diverselor venituri pe care contribuabilii le pot realiza, art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala, prin redactarea sa, pare sa instituie o exceptie. Tratamentul juridic diferentiat nu este justificat de nicio imprejurare obiectiva. Natura veniturilor nu constituie, din perspectiva textului de lege criticat, un criteriu pentru instituirea unei reglementari diferite. In acest sens, Curtea observa ca teza intai a art. 257 alin. (2) lit. f) se supune aceleiasi reguli generale, aplicabile tuturor categoriilor de venituri, si numai dispozitiile tezei finale, referitoare la contributia minima datorata, instituie un tratament diferit.
In acelasi timp, Curtea constata ca obligatia instituita de prevederile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 96/2006 poate conduce, in practica, la obligarea asiguratului de a plati o contributie mai mare decat insesi veniturile realizate. Or, o asemenea prevedere nu poate fi considerata, sub niciun aspect, ca asigurand proportionalitatea si caracterul rezonabil al sarcinii fiscale, in sensul celor aratate mai sus.
Avand in vedere toate aceste aspecte, Curtea constata ca prevederile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza ca valoarea contributiei minime la fondul de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mica decat cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate formulata de Valentin Barbu in Dosarul nr. 10.157/280/2009 al Judecatoriei Pitesti – Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza ca valoarea contributiei minime la fondul de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mica decat cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 26 octombrie 2010.

1 comentariu to “Dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza ca valoarea contributiei minime la fondul de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mica decat cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar”

  1. mihalcea simona spune:

    deci platesc cass pt inchirierea unui imobil retroactiv?am fost la finante si mi sa spus ca platesc pe ultimii 5 ani cum vine asta?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close