Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

In M. Of. nr. 874 din 28 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.
Din cuprins:
ART. 1
In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2010, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2011, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

I. Finante si economie:
1. modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, aprobata prin Legea nr. 274/2005;
2. completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. aprobarea compensarii datoriilor Societatii Comerciale “Santierul Naval Mangalia” – S.A., operator economic din sectorul industriei de aparare, catre Ministerul Apararii Nationale, prin livrarea de piese de schimb si echipamente;
6. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare in vederea incasarii si virarii lor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 557/2003;
7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii;
8. modificarea si completarea Legii nr. 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale “Automobile Craiova” – S.A.;
9. modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor, elevilor, studentilor si altor categorii de utilizatori aprobate prin legi speciale;
10. reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier;
11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile ulterioare.

II. Sanatate:
1. modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. producerea, importul si comercializarea suplimentelor alimentare;
3. modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

III. Cercetare:
– modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Mediu:
– reglementari pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobata cu modificari prin Legea nr. 159/2000.

V. Urbanism si autorizarea constructiilor:
– modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI. Protectia consumatorului:
– reglementari privind protectia consumatorilor la incheierea, executarea si revanzarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata asupra unuia sau a mai multor spatii de cazare si a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, precum si la incheierea si executarea contractelor de schimb.

VII. Prorogarea sau modificarea unor termene de aplicare prevazute in acte normative cu putere de lege
ART. 2
In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close