Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar

In M. Of. nr. 878 din 28 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar.
Din cuprins:
ART. 1
Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) – (4) si art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
ART. 2
(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2011 de -4,4%, iar in anul 2012 de -3,0%.
(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este de 7,5% in anul 2011 si de 7,1% in anul 2012.
(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2011 si 2012, plafoanele indicatorilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligatorii.
ART. 3
(1) In anul 2011, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale sunt in suma de 700,0 milioane lei si, respectiv, in suma de 1.400,0 milioane lei.
(2) Plafoanele prevazute la alin. (1) nu cuprind finantarile rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale si nici finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila de la Uniunea Europeana.
(3) Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern prin Ministerul Finantelor Publice si de catre unitatile administrativ-teritoriale pentru anul 2011 este de 10.000 milioane lei.
(4) In anul 2011, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale si ale cheltuielilor de personal, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, in anul 2011, sunt prevazute in anexa nr. 2.
(6) In anul 2011, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de 14.452,9 milioane lei.
(7) Indicatorii prevazuti la alin. (1) – (6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011.
ART. 4
Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare in concordanta cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum si cu respectarea plafoanelor prevazute in prezenta lege.
ART. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close