Activitatea Consiliului Concurentei in 2010

Investigatii deschise
in anul 2010, au fost declansate 23  investigatii pentru posibile practici anticoncurentiale, din care 19 (82,6%) din initiativa Consiliului Concurentei. Din cele 23 de investigatii, 14 (61%)  sunt deschise pe piete locale prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale ale Consiliului Concurentei.
De asemenea, in 2010 au fost declansate 3 investigatii de cunoastere a pietei (anchete sectoriale), sectoarele selectate pentru analiza fiind:
– lucrari de constructii de drumuri si autostrazi
– producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in municipiul Bucuresti
– serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate in trafic judetean, in regiunea Sud-Est,

Investigatii finalizate
Consiliul Consurentei a finalizat 18 investigatii (din care 11 mai vechi de 3 ani), fata de 6 in anul 2009. Au fost finalizate si 2 investigatii utile pentru cunoasterea pietei (anchete sectoriale), in timp ce in 2009 au fost finalizate 3 anchete sectoriale.
Din cele 18, sase s-au finalizat cu sanctiuni pentru intelegeri tip cartel (fata de una in 2009 – scolile de soferi) si una pentru abuz de pozitie dominanta.

In anul 2010 au fost aplicate amenzi in valoare de 132,5 milioane lei (31,49 milioane Euro), fiind sanctionate 49 de intreprinderi si o asociatie, CECCAR pentru practici anticoncurentiale, dar si pentru furnizarea de informatii inexacte (Raiffeisen Bank). in 2009 valoarea amenzilor a fost de 8,7 milioane lei (2,3 milioane euro).

Amenzi aplicate in 2010:

1.    103,3 milioane lei (24,06 milioane euro) – Compania Nationala Posta Romana
2.    14,00 milioane lei (3,4 milioane euro) – Raiffeisen Bank SA pentru furnizarea de informatii inexacte in cadrul investigatiei privind piata romaneasca a serviciilor bancare si interbancare
3.    5,2 milioane lei (aproximativ 1,22 milioane Euro) – 14 agenti economici de pe piata administrarii private a fondurilor de pensii obligatorii
4.    4,2 milioane lei (aproximativ 980.000 Euro) – sapte agenti economici care au participat, in anul 2008, cu oferte trucate la licitatia organizata CNPAS in vederea atribuirii biletelor de tratament balnear in statiunea Baile Olanesti
5.    4,05 mil lei (aproximativ 950.000 euro) – CECCAR pentru fixarea tarifelor practicate de membrii sai
6.    1,09 milioane lei (aproximativ 252.000 euro) pentru 5 service-uri auto din Slobozia
7.    348.710 lei (aproximativ 83.000 euro) pentru 11 firme din Timisoara ce au participat la o intelegere privind majorarea tarifelor pentru serviciile de transport persoane in regim de taxi
8.    302.235 lei (aproximativ 72.000 euro) pentru 10 companii din Constanta pentru participarea intelegere privind majorarea tarifelor pentru serviciile de transport persoane in regim de taxi

Anchete sectoriale finalizate
Au fost finalizate doua din investigatiile sectoriale declansate in anul 2009: pe piata comercializarii laptelui in stadiul economic producator-procesator si piata serviciilor de transport maritim.
Pe piata laptelui s-au constatat urmatoarele:
1.    Functionarea pietei laptelui din Romania pe segmentul producator-procesator este constransa de reglementarile legale in materie, reglementari legate in mare masura de politicile UE in domeniu;
2.    Producatorii romani de lapte se gasesc intr-o pozitie defavorabila din punct de vedere al puterii de negociere, avand in vedere faptul ca incheie contracte de livrare in mod individual si nu detin actiuni in cadrul firmelor procesatoare;
3.    Prevederile Legii concurentei se aplica integral pe piata laptelui din Romania (nu exista exceptii legale pentru sectorul agricol sau agro-alimentar).
Pentru sprijinirea efectiva a agentilor economici care activeaza pe piata laptelui, autoritatea de concurenta recomanda completarea actelor normative nationale referitoare la tipurile de asocieri din sectorul agricol cu regulile autohtone de concurenta aplicabile acestui sector, iar in ceea ce priveste reducerea asimetriei intre puterea de negociere a fermierilor si cea a procesatorilor, o solutie ar putea fi incurajarea asocierii producatorilor in cooperative regionale de productie, cu sprijinul instrumentelor structurale specifice ale UE.
Pe piata serviciilor de transport maritim au fost identificate o serie de disfunctionalitati (existenta unor regimuri juridice distincte pentru acelasi serviciu) la nivelul porturilor maritime legate de activitatile conexe sau auxiliare transportului maritim. Consiliul Concurentei a comunicat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii punctul sau de vedere cu privire la aspectele identificate pe piata pilotajului, solicitand adoptarea unor masuri care sa duca la eliminarea disfunctionalitatilor generate de regimurile juridice diferite aplicabile aceluiasi serviciu.

Investigatii in curs

Sunt in desfasurare 66 de investigatii, din care 10 mai vechi de 3 ani (4 pe piata telefoniei mobile). Din totalul de 66 de investigatii in curs, 55 sunt pentru posibile practici anticoncurentiale, 4 pentru analiza unor concentrari economice, 1 pentru acte ale administratiei publice locale si 6 pentru cunoasterea pietei („anchete sectoriale”).

Inspectii inopinate
Au fost efectuate inspectii inopinate la 187 de sedii/puncte de lucru, fata de 50 sedii/puncte de lucru controlate in 2009.

Taxe autorizare concentrari economice
Valoarea taxelor de autorizare aplicate in cazurile de concentrari economice (39) a fost de 6.654.474 lei. in 2009, valoarea taxelor de autorizare a concentrarilor economice a fost de 8.577.085 lei

Avize  si puncte de vedere
•    Referitor la OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (aprobata si modificata prin Legea nr. 288/2010), care transpune prevederile Directivei 2008/48/CE, se poate considera ca obiectivul urmarit de Consiliul Concurentei a fost atins, respectiv crearea unui mecanism menit sa faciliteze cresterea concurentei intre furnizorii de servicii bancare, prin cresterea mobilitatii clientilor.
Prin eliminarea, dupa caz, limitarea cuantumului comisionului de rambursare anticipata la aproape toate categoriile de credit, inclusiv la cele aflate in curs de derulare, se permite clientilor sa isi poata schimba furnizorul de servicii financiare mult mai usor, fara costuri aditionale, si astfel sa profite de cea mai avantajoasa oferta privind imprumuturile de pe piata. in acest fel, s-a creat o presiune concurentiala asupra bancilor, care a avut drept rezultat scaderea dobanzilor oferite la credite si o ampla actiune de atragere a clientilor altor banci concurente.  in ceea ce priveste acordarea refinantarii creditelor solicitata de clientii bun platnici, la aceeasi banca, fara a li se opune bariere de ordin administrativ precum reevaluarea garantie, aceasta a fost lasata la latitudinea fiecarei banci.
Este de mentionat ca, ulterior aplicarii dispozitiilor Ordonantei, mai exact ca urmare a eliminarii barierelor existente la mobilitatea consumatorilor (ex. comisionul de rambursare anticipata ce avea niveluri cuprinse in medie intre 3-5%) s-a constatat o intensificare a eforturilor societatilor financiare de a crea si adapta oferte de refinantare a creditelor atat pentru clientii proprii cat si pentru clienti altor banci, cu dobanzi mai avantajoase si/sau comisioane mai reduse.
•    Consiliul Concurentei a avizat favorabil proiectul final al Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii Farmaciei (nr. 266/2008), cu conditia aplicarii criteriului demografic doar pentru 1 an, respectiv pana la sfarsitul anului 2011. Din punct de vederea al legislatiei in domeniul concurentei, criteriul demografic reprezinta o bariera la intrarea pe piata.
•    A fost introdusa obligativitatea avizului Consiliului Concurentei pe toate proiectele de acte normative. Acest lucru va conduce la eliminarea din cuprinsul acestora a oricaror prevederi anticoncurentiale.

Ajutor de stat
in calitate de autoritate nationala de contact cu executivul comunitar si de punct national de informare in domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurentei si-a continuat activitatea privind:
acordarea de asistenta de specialitate pentru furnizorii deØ ajutor de stat in cadrul reuniunilor de lucru (85) si scrisorilor de clarificare (332);
colaborarea cu ministerele si autoritatile publice locale careØ administreaza fondurile nationale a condus la elaborarea unui numar de 15 scheme de ajutor de minimis, pentru un numar de 16.000 de beneficiari, bugetul total fiind de 395.199.708 lei (din care 72.516.567 lei pentru anul 2010).
Ø  avizarea notificarilor si informarilor de ajutoare de stat (11);
Ø  gestionarea secretariatului si participarea la 5 reuniuni ale Consiliului interministerial pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat;
monitorizarea si raportarea ajutoarelor de stat:Ø
o    suma totala a ajutoarelor de stat ilegale recuperata de furnizorii de ajutor de stat in cursul anului 2010 a fost de 9.879,00 lei, iar valoarea totala cumulata aferenta perioadei 2005 – 2010 a fost de 256.767.845,81 lei
o    realizarea a 2 studii de impact al ajutoarelor de stat acordate:
in zonele devaforizate;
pentru restructurare, in favoarea intreprinderilor aflate in dificultate.
Comisia Europeana a emis 4 decizii de autorizare in favoarea Romaniei pentru:
o    schema de ajutor de stat constand in garantii acordate de Eximbank, in baza Cadrului temporar de sprijin emis in contextul crizei economice;
o    inchiderea investigatiei privind garantia ce urma a fi acordata, in baza Cadrului temporar de sprijin emis in contextul crizei economice, in favoarea societatii Oltchim;
o    schema de ajutor de stat destinata cinematografiei;
o    schema de ajutor de stat pentru investitiile in retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale.
•    Furnizarea de expertiza in domeniul ajutorului de stat, prin co-participarea institutiei in Programul de Twinning din Republica Moldova

Reorganizarea Consiliului Concurentei
Prin OUG 75/2010 a fost modificata Legea Concurentei. Noile prevederi permit Consiliului Concurentei sa fie mai flexibil si sa poata interveni cu mai multa celeritate si eficienta ori de cate ori este nevoie, astfel incat consumatorii sa beneficieze de cele mai bune produse si servicii la preturi concurentiale.
Un alt aspect avut in vedere prin modificarea Legii Concurentei, a fost cel legat de durata mare a proceselor ce au ca obiect contestarea sanctiunilor aplicate de Consiliul Concurentei. Ca urmare, a fost introdusa prevederea conform careia o decizie a Consiliului Concurentei poate fi suspendata de Curtea de Apel Bucuresti doar cu conditia platii unei cautiuni de 30% din amenda stabilita prin decizia atacata. in acest fel, solutionarea litigiilor va fi urgentata prin implicarea reala si efectiva in desfasurarea procesului a agentilor economici care au platit deja cautiunea.
in domeniul achizitiilor publice, a fost infiintat un department specializat in investigarea licitatiilor trucate. Exista déjà institutii care verifica intocmirea caietelor de sarcini, modalitatea de organizare a licitatiilor, dar nu exista o structura care sa se uite la intelegerile dintre participantii la licitatii. Am infiintat Modulul de Licitatii, un instrument ce va facilita schimbul de informatii, format din experti din cadrul institutiilor cu atributii in domeniul achizitiilor publice – ANRMAP, UCVAP, CNSC si Consiliul Concurentei.
in 2010, activitatea Consiliului Concurentei a fost evaluata de Banca Mondiala. Raportul final al Bancii Mondiale confirma faptul ca autoritatea de concurenta face eforturi pentru a-si imbunatati performanta, pentru asigurarea unui mediu concurential si eliminarea prevederilor legislative cu posibil impact anticoncurential.
in acelasi timp, Raportul identificat si o serie de masuri, care pot conduce la cresterea eficientei si vizibilitatii Consiliului Concurentei. Recomandarile formulate de Banca Mondiala au constituit punctul de plecare pentru intocmirea Planului de Actiuni pentru perioada urmatoare. Documentul a fost transmis si Guvernului Romaniei pentru a fi inclus in planul adoptat la nivel national in contextul acordurilor incheiate de Romania cu institutiile financiare internationale.
Evaluarea activitatii Consiliului Concurentei s-a facut in cadrul proiectului “Analiza functionala a administratiei publice centrale din Romania – I”, finantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”.

Sursa: Consiliul Concurentei

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close