Modificarea si completarea O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

In M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
Din cuprins:
In scopul asigurarii protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte menite sa asigure imbunatatirea calitatii aerului, precum si respectarea obligatiilor Romaniei privind atingerea tintelor nationale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, asa cum acestea decurg din pachetul legislativ energie – schimbari climatice,
avand in vedere faptul ca de la 1 ianuarie 2011 intra in vigoare norma Euro 5 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor,
tinand cont de faptul ca orice intarziere a punerii in aplicare a prevederilor regulamentului sus-mentionat fata de termenul prevazut, respectiv 1 ianuarie 2011, poate aduce prejudicii importante, prin declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei,
luand in considerare obiectivul Guvernului de a avea un parc national auto cu o performanta de mediu mai ridicata si, in consecinta, o mai buna calitate a aerului, fapt compatibil cu obiectivele si normele de drept europene, prin incurajarea achizitiei de autoturisme electrice, cele cu propulsie hibrida si cele dotate cu tehnologii avansate de reducere a emisiilor poluante,
avand in vedere necesitatea intensificarii aplicarii principiului “poluatorul plateste” in scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite la nivelul Uniunii Europene,
in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculele speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare si stingere a incendiilor;”.
2. La articolul 3, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) In categoria autovehiculelor prevazute la alin. (2) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau stingere a incendiilor care sunt inscrise in evidenta statiilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgenta si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. In aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau pentru stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici.”
3. La articolul 4, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) la reintroducerea in parcul national a unui autoturism, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 8.”
4. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau persoana juridica, denumite in continuare contribuabil, care intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezulta dovada dobandirii autovehiculului, precum si elementele de calcul al taxei, prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”
5. La articolul 6, punctele 1 si 2 ale literei a) a alineatului (1), litera c) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei specifice exprimate in euro/1 gram CO2, prevazute in anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei specifice exprimate in euro/1 cmc, prevazute in anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4, dupa formula:

Suma de plata = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 – E)%,

unde:
A = valoarea combinata a emisiilor de CO2, exprimata in grame/km;
B = taxa specifica, exprimata in euro/1 gram CO2, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 1;
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevazute la pct. 1, odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor;
………………………………………………………………..
c) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu detin omologare europeana de tip.
………………………………………………………………..
(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma <<Registrul Auto Roman>> in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru autovehiculele care nu detin omologare europeana de tip a intregului vehicul, aceste elemente se determina in conformitate cu reglementarile in vigoare.”
6. Anexele nr. 1 – 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3 la prezenta ordonanta de urgenta.
ART. II
(1) Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aplica nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2011.
(2) Prin autovehicule achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in sensul prevederilor alin. (1), se intelege:
a) autovehiculele pentru care a fost lansata comanda ferma anterior datei de 31 decembrie 2010 si pentru care se face dovada platii integrale sau a unui avans;
b) autovehiculele ce au fost introduse in tara si pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM si/sau dovada radierii din tara de provenienta, documente emise inainte de 31 decembrie 2010;
c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de inmatriculare provizorie de catre autoritatile din tara de provenienta a autovehiculului, emisa inainte de 31 decembrie 2010.
(3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana fizica sau juridica pe numele careia urmeaza a se inmatricula autovehiculul trebuie sa fi efectuat achizitia acestuia in vederea inmatricularii si prezinta autoritatii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, in vederea luarii in evidenta, pana la data de 31 ianuarie 2011, o cerere insotita de unul dintre documentele prevazute la alin. (2) lit. a) sau b), iar in situatia prevazuta la alin. (2) lit. c) documentul va fi insotit si de declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, din care sa reiasa ca autovehiculul a fost achizitionat anterior datei de 31 decembrie 2010 in vederea inmatricularii in Romania si nu a fost inmatriculat in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) In vederea calcularii cuantumului taxei datorate potrivit alin. (1), cererea si documentele prevazute la alin. (3), inregistrate la autoritatea fiscala competenta, se completeaza, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
(5) Termenele prevazute la alin. (3) si (4) sunt termene de decadere.
ART. III
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Mediului si Padurilor impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vor modifica in mod corespunzator normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008.
ART. IV
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close