Modificarea si completarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

In M. Of. nr. 898 din 31 decembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2890/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003.
Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 1^1
Incepand cu anul 2011, din bugetul asigurarilor sociale de stat se deschid credite bugetare si se efectueaza plati si de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si Serviciul Roman de Informatii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, in limita bugetelor aprobate prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.”
2. La articolul 2 alineatul (2), nota se elimina.
3. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului a creditelor bugetare deschise si repartizate/retrase din bugetul asigurarilor sociale de stat de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si Serviciul Roman de Informatii si institutiile publice din subordinea acestora carora le-au fost repartizate credite din acest buget se asigura in continuare cu ajutorul contului 03 <<Credite bugetare deschise si repartizate din bugetul asigurarilor sociale de stat>>, cu desfasurare pe capitole si titluri de cheltuieli conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:
Codul contului de credite deschise si repartizate (xx.yy.yy.00.zz) se formeaza astfel:
– <<xx>> – codul contului contabil atribuit deschiderilor de credite
bugetare, care se completeaza, dupa caz, astfel:
– <<03>> – pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
– <<05>> – pentru bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate;
– <<08>> – pentru bugetul asigurarilor pentru somaj;
– <<yy.yy>> – codul capitolului de cheltuiala, conform clasificatiei bugetare;
– <<00>> – Camp rezervat pentru codificarea Ministerului Finantelor Publice;
– <<zz>> – Cod titular care se completeaza, dupa caz, astfel:
– <<20>> – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
– <<19>> – Ministerul Administratiei si Internelor;
– <<18>> – Ministerul Apararii Nationale;
– <<31>> – Serviciul Roman de Informatii, pentru bugetul
asigurarilor sociale de stat; si,
– <<20>> – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,
pentru bugetul asigurarilor pentru somaj;
– <<03>> – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate.
Codul contului deschis la Trezoreria Statului se inscrie atat pe formularul <<Cerere pentru deschidere de credite>>, cod 14.20.07/TS, cat si pe formularul <<Dispozitie bugetara privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare>>, prevazut in anexa nr. 4.”
4. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului a platilor de casa efectuate de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si Serviciul Roman de Informatii si institutiile publice din subordinea acestora se asigura in continuare cu ajutorul contului 25 <<Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat>>, cu desfasurare pe capitole si titluri de cheltuieli conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.”
5. Articolele 8 si 9 se abroga.
6. La articolul 3 alineatele (1) si (3) si la articolele 4 si 5, sintagma “Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca” se inlocuieste cu sintagma “Casa Nationala de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca”.
7. In tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma “Directia generala de programare bugetara sectoriala si securitate sociala” se inlocuieste cu sintagma “Directia generala de programare bugetara”, sintagma “Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale” se inlocuieste cu sintagma “Casa Nationala de Pensii Publice”, sintagma “Directia generala a contabilitatii publice” se inlocuieste cu sintagma “Directia generala trezorerie si contabilitate publica”, sintagma “Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti” se inlocuieste cu sintagma “Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti” si sintagma “Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificarile si completarile ulterioare”, se inlocuieste cu sintagma “Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare”.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close