Obligatii declarative privind TVA

feature photo

Ca la inceputul fiecarui an, cel putin in domeniul TVA, numarul declaratiilor ce trebuie depuse creste fata de alte perioade ale anului. Astfel, contribuabilii trebuie sa dea o mare atentie declaratiilor ce trebuie depuse:

1. Conform CF, art 152 alin (7), persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire pentru intreprinderi mici (119.000 lei), sau dupa caz, plafonul recalculat pentru perioade de an, poate solicita pana pe data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire.

Pentru aceasta va depune la organul fiscal competent Formularul 096 “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal”

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din data de 1 februarie. Pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta in termenul stabilit de prezentul alineat, are obligatia sa depuna decontul de taxa prevazut la art. 1562 pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie inclusiv. In ultimul decont depus, persoana impozabila are obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa.

2. Conform CF, art 1561 alin. (6), persoanele impozabile care au obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.

Fac exceptie persoanele impozabile care, in conformitate cu prevederile art. 152 alin.(7), solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire (contribuabilii care solicita sa redevina intreprinderi mici din punctul de vedere al regimului de TVA, ca urmare a faptului ca cifra de afaceri pe anul anterior – obtinuta/recalculata – este inferioara plafonului de scutire).

 

Formularul folosit 094 Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent

 

3. Conform CF, art 147, alin (9) persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie, inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia.

4. Pana pe data de 25 ianuarie, inclusiv, contribuabilii pot comunicaorganelor fiscale decizia de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale (daca au avut aprobata o astfelde pro-rata) (conform CF, art 147 alin 14)

2. Conform CF, art 1563 alin (4), persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie (119.000 lei), trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente.

Formularul utilizat este 392A “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul….”

3. Conform CF, art 1563 alin (5), persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie (119.000 lei), trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;

c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;

d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

Formularul utilizat este 392B “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul….”.

4. Conform CF, art 1563 alin (6), persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.

Se utilizeaza Formularul 393 “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul….”

5. Conform punctului 80 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (aferente articolului art 1561), alin (3) persoanele impozabile care doresc sa obtina o alta perioada fiscala decat luna sau trimestrul (pot obtine ca perioada fiscala semestrul sau anul) vor solicita acest lucru organelor fisale competente pana pe 25 februarie.

Formularul utilizat este 306 Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic

 

6. Conform OPANAF 702/2007 contribuabilii trebuie sa depuna pana pe 25 ianuarie Formularul 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national – Formular 394

Alaturi de aceste declaratii, nu trebuie uitat de Formularul 300 Decont de TVA, 301 Decont special de TVA, 390 Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri, precum si alte declaratii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close