Procedurile pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala

In M. Of. nr. 8 din 5 ianuarie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 176/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedurile pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
La data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 123/2008 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, se abroga.
ART. 4
Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURI
pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Potrivit prevederilor legale, Camera Auditorilor Financiari din Romania organizeaza anual programul de pregatire profesionala continua pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar, pentru a mentine un nivel de competenta profesionala ridicat in vederea realizarii activitatii de audit financiar, conform cerintelor standardelor, normelor si regulilor din domeniu.
ART. 2
Prezentele proceduri urmaresc instituirea unei proceduri transparente, obiective si flexibile de acreditare a societatilor care vor organiza cursuri de pregatire profesionala in colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare CAFR sau Camera.

CAPITOLUL II
Procedura de acreditare a societatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala

ART. 3
Societatile membre ale Camerei, precum si entitatile acreditate international in domeniu, care doresc sa organizeze in colaborare cu Camera programul de pregatire profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa solicite CAFR dreptul de organizare a cursurilor de pregatire profesionala pana la data stabilita;
b) sa aiba in obiectul de activitate codul CAEN care include organizarea de cursuri;
c) lectorii contractati in vederea organizarii cursurilor trebuie sa indeplineasca conditiile agreate de Consiliul CAFR prin procedura specifica adoptata;
d) firma trebuie sa aiba experienta in domeniul auditului financiar sau experienta in ceea ce priveste organizarea de cursuri;
e) locul de desfasurare al cursului si dotarea logistica sa fie corespunzatoare cerintelor CAFR;
f) firma trebuie sa fi obtinut calificativul A sau B la ultima inspectie efectuata de catre departamentul de specialitate al CAFR, unde este cazul;
g) firma de audit, respectiv auditorii financiari membri activi ai Camerei, care au calitatea de asociati sau de administratori in cadrul firmei de audit, trebuie sa nu fi suferit nicio sanctiune acordata de Camera.
ART. 4
Societatile care doresc sa organizeze cursuri de pregatire profesionala vor depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei un dosar care sa cuprinda:
1. cerere prin care solicita dreptul de organizare a cursurilor de pregatire profesionala;
2. copie de pe actul constitutiv care sa ateste includerea in obiectul de activitate a codului CAEN pentru organizarea de cursuri;
3. lista cu lectorii societatii impreuna cu CV-urile acestora (Se vor alege dintre formatorii acreditati de CAFR.);
4. o prezentare a activitatii societatii;
5. descrierea locului unde va organiza cursul, precum si logistica pe care o va asigura firma.
ART. 5
Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va inainta o propunere de aprobare sau respingere Consiliului CAFR.
ART. 6
Hotararea Consiliului CAFR se comunica celor interesati de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Organizarea cursurilor

ART. 7
Societatile aprobate de Consiliul CAFR vor trimite confirmarea lor privind disponibilitatea de a organiza cursuri pentru anul respectiv.
ART. 8
Societatile aprobate isi vor putea realiza propriul program de organizare a cursurilor, pe tot parcursul anului, in concordanta cu Programul de pregatire profesionala continua aprobat de Consiliul CAFR pentru anul respectiv. Programul va fi transmis Camerei si publicat pe site.

CAPITOLUL IV
Retragerea sau anularea acreditarii unei societati organizatoare

ART. 9
O societate se poate retrage la cerere de pe lista societatilor aprobate pentru organizarea programului de pregatire profesionala.
ART. 10
Anularea acreditarii unei societati organizatoare se poate realiza in urmatoarele conditii:
(i) daca nu respecta cerintele de organizare impuse de CAFR si transmise anual prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari;
(ii) daca nu trimit in termenul prevazut de CAFR datele necesare pentru organizarea cursurilor (de exemplu: lectori, locatie, perioada, prezenta etc.);
(iii) daca obtin un calificativ insuficient in urma analizarii chestionarelor de sugestii si propuneri transmise participantilor la curs;
(iv) daca nu mai respecta conditiile prevazute la art. 3;
(v) daca nu organizeaza timp de 2 ani consecutivi cursuri de pregatire profesionala in colaborare cu Camera.
ART. 11
Daca se constata indeplinirea uneia sau mai multor conditii prevazute la art. 10, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va inainta Consiliului Camerei o propunere de anulare a acreditarii unei societati organizatoare de cursuri.
ART. 12
Hotararea Consiliului se comunica celor interesati de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 13
O societate a carei acreditare a fost anulata poate solicita o noua aprobare incepand cu anul urmator de pregatire profesionala, daca face dovada respectarii conditiilor prevazute la art. 3.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 14
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va publica anual pe site-ul CAFR lista societatilor organizatoare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close