Decizia Curtii Constitutionale nr. 1387/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3), precum si art. 207 alin. (1) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 16 din 7 ianuarie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1387/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3), precum si art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3), precum si art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Catalina Derihaci in Dosarul nr. 5.172/108/2008 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 11 martie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 5.172/108/2008, Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3), precum si art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Catalina Derihaci.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca textele criticate contravin dreptului de acces la justitie si dreptului la un proces echitabil intrucat impun persoanelor obligatia de a urmari in permanenta pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si de a se deplasa la perioade scurte de timp la sediul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal.
Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3), precum si art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul continut:
– Art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3): Comunicarea actului administrativ fiscal
“(2) Actul administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza: […]
d) prin publicitate.
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.”
– Art. 207 alin. (1): Termenul de depunere a contestatiei
“(1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, art. 24 referitoare la dreptul la aparare, art. 53 referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin Decizia nr. 406 din 24 martie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 22 aprilie 2009, a statuat, in ceea ce priveste dispozitiile art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, ca parcurgerea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fara caracter jurisdictional, nu ingradeste dreptul de acces liber la justitie, atat timp cat decizia organului administrativ poate fi atacata in fata unei instante judecatoresti. De asemenea, Curtea a retinut ca sanctiunea decaderii de la exercitarea dreptului de a contesta actul administrativ fiscal este una fireasca. Decaderea este o sanctiune de drept procesual pentru lipsa de diligenta a celui care nu isi exercita la timp dreptul de contestare sau si-a exercitat dreptul cu nerespectarea prevederilor legale.
In ceea ce priveste dispozitiile referitoare la comunicarea actului administrativ fiscal, Curtea constata ca prin Decizia nr. 891 din 6 iulie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 17 august 2010, a statuat ca aceste dispozitii reglementeaza doar o modalitate ultima si subsidiara de comunicare a actelor administrative fiscale, folosita doar in cazul in care celelalte modalitati de comunicare nu au putut fi indeplinite din motive obiective. Constatarea folosirii abuzive a acestui mod de comunicare a actelor administrative este apanajul exclusiv al instantelor judecatoresti, insa deja acest aspect tine de aplicarea si interpretarea legii. Numai instanta de judecata este cea competenta sa stabileasca daca comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal a fost efectuata in conditiile Codului de procedura fiscala.
Intrucat nu au aparut imprejurari noi, care sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale in aceasta materie, solutia adoptata in precedent, ca si considerentele pe care aceasta se intemeiaza isi mentin valabilitatea si in cauza de fata.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3), precum si art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Catalina Derihaci in Dosarul nr. 5.172/108/2008 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 26 octombrie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close