Modificarea formularului 010

In M. Of. nr. 21 din 10 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 34/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor.
Din cuprins:
ART. I
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4^1
Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la titeiul din productia interna;
f) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
h) contributia de asigurari pentru somaj;
i) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
j) contributia de asigurari sociale;
k) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l) contributia pentru concedii si indemnizatii;
m) redeventele miniere;
n) redeventele petroliere.”
2. La anexa nr. M.F.P. 1, formularul “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuieste cu formularul cuprins in anexa nr. 1.
3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a formularului “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile cuprinse in anexa nr. 2.
ART. II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. III
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.
ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. V
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close