Procedura privind stabilirea taxei de poluare pentru autovehicule

ANAF a postat pe site spre dezbatere publica proiectul de Ordin  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

ORDIN NR. ……

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind

stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind  organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art.3 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:

ORDIN

Art. I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Anexa nr. 1 la ordin, punctul 1.3. lit. a) din Capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) ca urmare a solicitării persoanei fizice sau juridice care intenţionează să efectueze prima înmatriculare a unui autovehicul în România, să repună în circulaţie un autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii sau să reintroducă în parcul naţional un autoturism scos din parcul naţional pentru care s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei”;

2. Capitolul 2 din Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Anexa nr. 1 la ordin va avea următoarea denumire:

„ Capitolul 2 „Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în România, la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii sau la reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism scos din parcul naţional”;

3. La capitolul 2 din Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Anexa nr. 1 la ordin, punctul 2.12. se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.12. Taxa pe poluare calculată de organul fiscal prin decizia comunicată contribuabilului se achită în condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada plăţii taxei se prezintă autorităţii competente pentru înmatricularea autovehiculului, pentru repunerea în circulaţie a autovehiculului după încetarea exceptării sau scutirii sau pentru reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism scos din parcul naţional, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul naţional, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei”.

4. Nota de subsol aferentă rubricii „Obiectul cererii” din tabelul „Evidenţa cererilor de stabilire a taxei pe poluare” prevăzut în anexa nr. 2 la Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, se modifică şi va avea următorul cuprins:

*) Se completează cu: I – solicitare iniţială de stabilire a taxei pe poluare în vederea primei înmatriculări în România; R – pentru repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii sau RI – pentru reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism scos din parcul naţional, pentru care s-a restituit valoarea reziduală a taxei”.

5. Anexa nr. 2 la ordin „Referat de calcul al taxei pe poluare” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezentul ordin;

6. Anexa nr. 3 la ordin „DECIZIE de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 2 la prezentul ordin;

7. Anexa nr. 4 „DECIZIE de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia general de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 1 poate fi consultata aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/Anexa1_referat_stabilire.pdf)

Anexa nr. 2 poate fi consultata aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/Anexa2_deciziestabilire.pdf)

Anexa nr. 3 poate fi consultata aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/Anexa3_decizie_leasing.pdf)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close