Aprobarea modelului si continutul formularului „Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

In M. Of. nr. 36 din 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 11/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului “Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Formularul “Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”, denumit in continuare formular, se completeaza si se depune de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit instructiunilor cuprinse in anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Formularul se depune in format editat pe suport hartie sau se transmite in format electronic la Administratia Fondului pentru Mediu.
(2) Formularul se editeaza folosindu-se programul informatic de asistenta elaborat si pus la dispozitie, in mod gratuit, de Administratia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro
(3) Formularul editat pe suport hartie cu ajutorul programului informatic de asistenta se semneaza, se stampileaza si se depune in original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu sau se comunica prin posta cu confirmare de primire.
(4) Formatul electronic al formularului se transmite la adresa http://www.afm.ro, dupa semnarea Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”.
(5) In vederea transmiterii formularului in format electronic, contribuabilii isi insusesc conditiile raportarii electronice prin semnarea Conventiei pentru comunicarea “Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”. Forma si continutul conventiei se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin. Conventia poate fi descarcata de pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, http://www.afm.ro
ART. 4
Administratia Fondului pentru Mediu va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close