Conditiile de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine

In M. Of. nr. 37 din 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/2011 pentru aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine.
Din cuprins:
ART. 1
(1) Biletele de intrare necesare pentru incasarea taxei de acces prevazute de art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt formulare cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, fiind produse cu elemente de securizare impotriva falsificarii si contrafacerii.
(2) Producerea acestor bilete de intrare se realizeaza de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A.
(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa faca dovada ca detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor sau pentru jocuri de noroc tip slot-machine, odata cu solicitarea privind tiparirea biletelor de intrare.
(4) In situatia in care unui organizator de jocuri de noroc i-a fost revocata licenta de organizare a jocurilor de noroc, acesta nu poate solicita tiparirea de bilete de intrare si nu i se vor tipari astfel de bilete, iar in cazul in care unui organizator de jocuri de noroc i-a fost suspendata licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, acesta poate comanda si i se pot tipari bilete de intrare, pe care insa le poate ridica de la Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. cu 3 zile inainte de expirarea perioadei de suspendare.
(5) In situatia in care organizatorul de jocuri de noroc a obtinut in instanta de judecata suspendarea revocarii licentei de organizare sau a suspendarii licentei de organizare a jocurilor de noroc ori a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, acesta poate comanda si i se pot tipari bilete de intrare.
(6) Tiparirea biletelor de intrare se face in urma unei comenzi scrise a organizatorului de jocuri de noroc catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A.
(7) Ridicarea biletelor de intrare se face de catre persoane delegate ale organizatorilor de jocuri de noroc, imputernicite in acest sens prin delegatie scrisa.
(8) Formularele de comanda mentionate la alin. (6) si delegatiile mentionate la alin. (7) sunt documente-tip produse de Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. cu elemente de securizare impotriva falsificarii si contrafacerii.
(9) Contravaloarea biletelor de intrare, a formularelor de comanda si a delegatiilor va fi achitata de organizatorii de jocuri de noroc in avans catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A.
(10) Termenul de livrare a documentelor mentionate la alin. (6) si (8) este de maximum 10 zile lucratoare de la data efectuarii platii.
ART. 2
(1) Biletele de intrare pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si pentru jocurile de noroc tip slot-machine vor avea doua parti, si anume: marca de control si biletul de intrare propriu-zis.
(2) Atat pentru marca de control, cat si pentru biletul de intrare propriu-zis vor fi tiparite urmatoarele elemente:
a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc;
b) codul de inregistrare fiscala;
c) numarul licentei de exploatare a jocurilor de noroc;
d) tariful biletului.
(3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzatoare: “Marca de control” si, respectiv, “Bilet de intrare”.
(4) Partea denumita “Bilet de intrare” va purta mentiunea “Biletul se pastreaza pentru control.”
ART. 3
(1) Pentru accesul la jocurile de noroc tip slot-machine organizate in cadrul locatiilor pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, organizatorii incaseaza taxa de acces in cazinou, eliberand in acest sens clientilor bilete de intrare in cazinou.
(2) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si de jocuri de noroc tip slot-machine au obligatia sa inscrie cu datiera data si ora emiterii biletului catre client, atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare.
(3) Biletele de intrare care nu contin toate elementele si informatiile cerute conform prezentului ordin nu sunt valabile.
(4) Biletele de intrare sunt finisate in carnete de cate 100 de bucati si se inseriaza si numeroteaza in mod unic, consecutiv, cu o combinatie alfanumerica (cifre si caractere literale) unica pentru fiecare organizator si bilet in parte. Biletele vor avea si un cod de bare care va contine un algoritm unic de control.
(5) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa pastreze in arhiva toate marcile de control de la biletele de intrare vandute, pe o perioada de 5 ani, acestea constituind documente justificative.
(6) Gestionarea biletelor de intrare se face in conformitate cu prevederile legale privind formularele cu regim special.
ART. 4
(1) Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. va transmite raportari lunare privind biletele produse si valorificate catre Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(2) Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. va asigura un sistem de verificare on-line a biletelor produse si valorificate de catre organele abilitate de control, pe pagina proprie de web.
ART. 5
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close