Reverificarea in cadrul inspectiei fiscale

feature photo

Autor:

Ioana Maria Costea,

prep.univ.dr, Univ. Al.I. Cuza, Facultatea de Drept

O garantie specifica priveste unicitatea inspectiei fiscale si conditiile speciale in care aceasta poate fi reluata pentru identitate de perioada si de obiect. Revenirea asupra unei inspectii deja efectuate se poate realiza pe cale de exceptie numai daca intervin noi elemente de proba, informatii necunoscute sau erori de calcul si numai in cadrul general al termenului de prescriptie indicat de art. 91 alin. (1) si alin. (3) C.proc.fisc. In acest sens, o completare a acestui principiu o asigura Carta prin consacrarea dreptului de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii.

Unicitatea verificarii poate fi incalcata doar pe motiv de aparitie a unor date suplimentare. Sunt date suplimentare acele informatii necunoscute organului fiscal provenind (1) din constatarile unui control incrucisat, efectuat la un contribuabil facand parte din acelasi grup sau avand legaturi comerciale, (2) din solicitarile organelor de urmarire penala sau a altor autoritati competente, precum si (3) din orice alta sursa.

In acest sens, a se vedea: C.A. Bacau, sect. com. cont. adm. fisc., dec. nr. 1231/2009: „In ceea ce priveste cererea reclamantei de reverificare a anului fiscal 2002, (…) regulile privind inspectia fiscala sunt cuprinse in art. 105 C.proc.fisc. Alin. (3) teza I reglementeaza regula potrivit careia inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. Alin. (3) teza a II-a prevede o singura exceptie – exceptiile fiind de stricta interpretare –: conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora. Se constata, pe de o parte, ca singurul organ abilitat sa dispuna reverificarea unei anumite perioade este conducatorul inspectiei fiscale competent, care poate decide sau nu o astfel de masura. Pe de alta parte, in cazul reclamantei nu au aparut date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor”.

Pe baza referatului motivat al agentului fiscal competent, conducatorul organului de inspectie fiscala va decide asupra oportunitatii reverificarii si va emite o decizie de reverificare a unei anumite perioade (pct. 102.6. din Normele metodologice). Decizia de reverificare va fi comunicata contribuabilului in conditiile art. 102 alin. (9) C.proc.fisc. Sub sanctiunea nulitatii actelor de inspectie emise pe baza noilor constatari, verificarea se va limita la perioada fiscala neprescrisa, in sensul art. 91 C.proc.fisc.

Intr-o decizie de speta, instanta a apreciat, de maniera criticabila, ca procedura improvizata de organul fiscal este legala si in interesul contribuabilului. Admiterea unei contestatii si desfiintarea actului administrativ-fiscal emis nu justifica in opinia noastra refacerea inspectiei fiscale, ci doar refacerea actului administrativ-fiscal. Reverificarea este prin natura sa prejudiciabila contribuabilului, in raport de resursele proprii alocate, astfel ca desfiintarea deciziei de impunere initiale nu poate echivala cu indeplinirea conditiilor de fond si procedurale din art. 4 din Ordinului A.N.A.F. nr. 713/2004.

Pentru mai multe detalii, a se vedea Inspectia fiscala. Reglementare. Doctrina. Jurisprudenta. Editia 2, autor Ioana Maria Costea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close