Modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire

In M. Of. nr. 45 din 19 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9880/2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007.
Din cuprins:
ART. I
Normele privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 42^1
(1) In situatia aplicarii prevederilor art. 266 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, informatiile necesare biroului vamal pentru a-si putea exercita, dupa caz, dreptul de a verifica marfurile vor contine in mod obligatoriu data si ora sosirii fiecarui mijloc de transport.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) termenul prevazut la art. 40 alin. (6) se calculeaza pentru fiecare mijloc de transport de la ora sosirii la locul mentionat in autorizatie. Prevederile art. 41 se aplica in mod corespunzator.”
2. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 46
(1) In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari se aplica procedura normala de vamuire, fiind necesara prezentarea marfurilor la biroul vamal.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), procedura de vamuire la domiciliu poate fi utilizata si in cazul in care exista mai multi destinatari in cadrul aceluiasi transport, cu conditia ca marfurile sa fie declarate in acelasi loc si prin acelasi reprezentant, titular al unei autorizatii de vamuire la domiciliu.”
3. Articolul 96 se abroga.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 martie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close