Procedura de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice

In M. Of. nr. 44 din 18 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice.
Din cuprins:
ART. 1
(1) Prin prezentul ordin se aproba procedura de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) Aplicatia informatica se acceseaza din pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor (www.mai.gov.ro), sub link-ul “Aplicarea Legii nr. 273/2006”.
b) Pentru inregistrarea in aplicatia informatica, in vederea incarcarii documentelor electronice pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor, fiecare ordonator principal de credite de la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, dupa caz, dispune parcurgerea urmatoarelor etape:
– etapa 1: indeplinirea conditiilor tehnice minime pentru aplicarea prevederilor art. 76^1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1;
– etapa 2: desemnarea unei persoane responsabile de aplicarea prevederilor art. 76^1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana responsabila, in calitate de utilizator, trebuie sa detina o adresa de e-mail valida care va fi utilizata si pentru recuperarea parolei de acces;
– etapa 3: crearea de catre utilizator, pana la data de 26 ianuarie 2011, a unui cont de acces in numele unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, dupa caz, prin accesarea aplicatiei informatice. In acest sens, va introduce datele necesare pentru crearea contului de utilizator;
– etapa 4: accesarea de catre utilizator a aplicatiei informatice de pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor www.mai.gov.ro, sub link-ul “Aplicarea Legii nr. 273/2006”, si completarea formularului de validare cont utilizator, prevazut in anexa nr. 2. Formularul de validare se tipareste, se semneaza, se stampileaza si se transmite, pana la data de 26 ianuarie 2011, pe fax, la Ministerul Administratiei si Internelor, Directia pentru politici fiscale si bugetare locale. Numarul de fax se publica la acelasi link sus-mentionat.
(2) Transmiterea informatiilor in format electronic, prevazute la art. 76^1 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin incarcarea documentelor electronice, de catre utilizatori, direct prin aplicatie.
(3) Aplicatia se utilizeaza conform Manualului de exploatare a aplicatiei care se posteaza pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor, sub link-ul “Aplicarea Legii nr. 273/2006”.
ART. 2
Directia generala pentru comunicatii si tehnologia informatiei are urmatoarele atributii:
a) pune la dispozitie echipamentele hardware necesare, precum si un server de publicare pentru procesarea informatiilor transmise;
b) analizeaza periodic dinamica de dezvoltare a sistemului si propune masuri de sustinere tehnica pentru asigurarea continuitatii serviciilor IT bazate pe resursele mentionate la lit. a);
c) dezvolta cu resurse proprii aplicatia informatica mentionata la art. 1, care permite incarcarea documentelor in format electronic pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor, de catre autoritatile administratiei publice locale;
d) asigura instalarea, configurarea si administrarea componentelor hardware si software doar la nivel central;
e) asigura dezvoltarile ulterioare rezultate din necesitati tehnice sau modificari legislative;
f) actualizeaza manualul on-line al aplicatiei informatice;
g) sustine cu expertiza tehnica Directia pentru politici fiscale si bugetare locale in exercitarea atributiilor ce ii revin prin prezentul ordin.
ART. 3
Directia pentru politici fiscale si bugetare locale are urmatoarele atributii:
a) valideaza utilizatorii inscrisi pe pagina de internet a Ministerului Administratiei si Internelor;
b) actualizeaza nomenclatoarele aplicatiei;
c) utilizeaza aplicatia pentru realizarea de rapoarte diverse;
d) stabileste cerintele operationale in urma unor modificari legislative;
e) evalueaza aplicatia din punct de vedere operational.
ART. 4
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close