Un precedent legislativ periculos: Licitatiile, obligatorii doar pentru lucrari de peste 5 milioane euro

feature photo

Autor:

Marius Vicentiu Coltuc, avocat, Casa de avocatura Coltuc

Incepand cu data de 3 ianuarie 2011, orice autoritate publica, institutie publica la nivel central, regional sau local, orice intreprindere publica poate acorda fara licitatie contracte publice de lucrari care au o valoare de pana la 4.845.000 de euro, fata de un milion de euro, cat era pana acum precizeaza av.Coltuc Marius, fondator Casa de avocatura Coltuc.

Conform reglementarilor din Legea 278/2010 (art. 124) „Auto­ri­ta­tea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

a) pentru contractul de fur­ni­za­re: 125.000 de euro (in loc de 100.000 de euro, cat era inainte – n.r.);

b) pentru contractul de servicii: 125.000 de euro;

c) pentru contractul de lucrari: 4.845.000 de euro (in loc de 1.000.000 – n.r.)“.

Solutionarea contestatiilor, numai la CNSC

Persoana care se considera va­ta­mata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante sau prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achi­zi-tiilor publice nu mai poate opta in­tre actiunea in justitie si cea admi­nistrativ-jurisdictionala la Consiliu­l National de Solutionare a Contes­ta-tiilor (CNSC). Incepand cu data in­trarii in vigoare a legii – 3 ianuarie 2011 -, persoanele vatamate se pot adre­sa numai CNSC.

Prin persoana vatamata se in­te­lege orice operator economic care:

a) are sau a avut un interes legi­tim in legatura cu respectiva procedura de atribuire;

b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.

Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii preva­zu­te de prezenta ordonanta de urgen­ta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire.
Inainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a Contes­ta­tiilor, persoana vatamata notifica au­toritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si la intentia de a sesiza Consiliul Na­tional de Solutionare a Contesta­tii­lor. Evident, nu mai trebuie sa notifice si instanta, atata vreme cat nu partea vatamata nu mai poate opta pentru solutionarea contestatiei in instanta. Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atri­buire.

Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri. Masurile adoptate se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati.

Persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta se poate adresa de indata Consiliului Natio­nal de Solutionare a Contestatiilor, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de autoritatea contractanta. Persoana vatamata care considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite au­toritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula contestatie in fata Consiliului Na­tio­nal de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, o cerere de renuntare la judecarea contestatiei.

Decizia prin care CNSC anuleaza in tot sau in parte actul atacat este obligatorie (nu si executorie, cum era pana acum) pentru autoritatea contractanta. Impotriva deciziilor CNSC se poa­te depune plangere la instanta de judecata.

Procesele pentru despagubiri trec de la contencios la sectia comerciala

Contractul de achizitie publica a fost redefinit ca si contract comercial care include si categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe au­to­ritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Specificarea faptului ca este un contract comercial este una importanta deoarece pana acum era considerat act administrativ, conform Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Ca atare, procesele si cererile pri­vind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, pre­­cum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, re­zilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante. Pana acum, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru re­pararea prejudiciilor cauzate in ca­drul procedurii de atribuire se solu­tionau de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului .

1 comentariu to “Un precedent legislativ periculos: Licitatiile, obligatorii doar pentru lucrari de peste 5 milioane euro”

  1. nicolae t. spune:

    Felicitari

    Foarte bun articolul!

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close