Modificarea Normei “Garantii EximBank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-I/0)”

In M. Of. nr. 53 din 21 ianuarie 2011 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 169/2010 pentru modificarea Normei “Garantii EximBank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-I/0)”.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba modificarea Normei “Garantii EximBank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-I/0)”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1

Modificarea Normei “Garantii Eximbank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-I/0)”

ARTICOL UNIC
Norma “Garantii Eximbank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-I/0)”, aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 60/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 2 iunie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) beneficiarul garantiei – imprumutatorul mentionat in conventia de impartire a riscului care acorda solicitantului creditul;”.
2. La articolul 4, litera m) va avea urmatorul cuprins:
“m) valoarea neta a sumelor recuperate – sume recuperate prin executarea silita, din care se deduc dobanzi, comisioane, majorari de intarziere, precum si alte accesorii si cheltuieli ocazionate de recuperarea creantei.”
3. La articolul 10, litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)*3.
Pentru solicitarile depuse la EximBank pana la data de 31 decembrie 2011, in cazul in care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a scrisorii de garantie. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la achitarea restantelor din C.R.B., iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea in vigoare a scrisorii de garantie;”.
————
*3 In cazul in care, din verificarea Centralei Riscurilor Bancare, rezulta existenta unor sume restante, iar solicitantul garantiei prezinta documente din care sa reiasa ca a achitat restanta, se considera criteriul indeplinit.

4. La articolul 10, litera d) va avea urmatorul cuprins:
“d) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului al caror mod de plata nu a fost reglementat conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru solicitarile depuse la EximBank pana la data de 31 decembrie 2011, in cazul in care la data depunerii cererii de garantare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a scrisorii de garantie. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va contine conditii specifice privind intrarea in vigoare a scrisorii de garantie;”.
5. La anexa, punctul 1 “Garantia pentru IMM”, paragraful al doilea, litera g) va avea urmatorul cuprins:
“g) achizitia de mijloace de transport de persoane cu capacitate de pana la 8 locuri.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close