Modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

In M. Of. nr. 54 din 21 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 30/2011 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”.
Din cuprins:
ART. I
Anexa nr. 2 “Instructiuni de completare a formularului (301) <<Decont special de taxa pe valoarea adaugata>>” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 26 ianuarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul I “Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata”, cu referire la sectiunea 1, dupa paragraful al treilea se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:
“In aceasta sectiune se declara si achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania.”
2. La punctul II “Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata”, paragraful al treilea se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Formularul se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la ordin si se depune dupa cum urmeaza:
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 si 4.1 din formularul (301) <<Decont special de taxa pe valoarea adaugata>>, cu exceptia achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania;
b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal si pentru care se datoreaza taxa, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile in Romania, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta <<Declaratie rectificativa>>.”
ART. II
Prezentul ordin se aplica incepand cu achizitiile intracomunitare efectuate dupa data de 1 ianuarie 2011.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. IV
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close