Modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

In M. Of. nr. 54 din 21 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007.
Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Procesul de eliberare a adeverintelor care atesta calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de baza, persoanele incadrate la alin. (1) pot face dovada calitatii de asigurat, pana la obtinerea adeverintei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire in aceste prevederi sau prin accesarea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.”
2. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat prevazuta la alin. (4) se face prin introducerea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in campul <<CNP>> din aplicatia instalata pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online
(4^2) In cazul in care persoana care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu exceptia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogarii aplicatiei mentionate la alin. (4^1), apare neasigurata, aceasta va face dovada calitatii de asigurat fie cu documentele prevazute la alin. (4), fie cu adeverinta de asigurat. Pentru obtinerea adeverintei de asigurat se adreseaza casei de asigurari de sanatate la care persoana este luata in evidenta, prezentand documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat impreuna cu o copie a rezultatului interogarii eliberata de furnizorul de servicii medicale.”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close