Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile

In M. Of. nr. 77 din 31 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Aplicatia EMCS-RO STOCURI permite depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile.
2. Solutia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea Nationala a Vamilor pentru accesul operatorilor economici autorizati ca antrepozitari, destinatari inregistrati, utilizatori finali, operatori economici care detin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice la aplicatia EMCS-RO STOCURI este conectarea securizata la o interfata web a EMCS-RO STOCURI, ce permite introducerea declaratiilor, stocarea si procesarea acestora.
3. Operatorii economici care vor utiliza solutia tehnica recomandata la pct. 2 trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software prevazute in anexa nr. 1.

CAPITOLUL II
Procedura de autorizare a accesului la aplicatia EMCS-RO STOCURI

A. Conditii de acces
4. Accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor – Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.

B. Dosarul de autorizare
5. Autorizatia de acces a operatorilor economici care au obligatia sa depuna online declaratiile privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile in aplicatia EMCS-RO STOCURI se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societatii comerciale, tipul autorizatiei, informatii privind sediul social al societatii (localitate, adresa), codul unic de inregistrare (CUI), numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala. Cererea de autorizare pentru acces la aplicatia EMCS-RO STOCURI se depune de catre reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ca antrepozitar, destinatar inregistrat, utilizator final sau operator economic care detine certificat de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice. Cererea se transmite Autoritatii Nationale a Vamilor – Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala impreuna cu:
5.1. copia autorizatiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, utilizator final sau copia certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice emis de autoritatea competenta;
5.2. formularul de inregistrare in aplicatia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
5.3. lista cuprinzand directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV) in a caror raza de competenta se afla sediul social al solicitantului si persoanele desemnate (utilizatori) sa depuna online declaratii privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile in aplicatia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
5.4. o declaratie-angajament completata conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizatiei de acces
6. Dupa verificarea documentelor mentionate la paragraful B se intocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici inregistrati la aplicatia EMCS-RO STOCURI, intr-un singur exemplar, si se semneaza de catre directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Exemplarul original al autorizatiei se transmite solicitantului, iar o copie a acestuia se pastreaza in evidenta Serviciului analiza si optimizarea aplicatiilor informatice din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
7. Autorizatia de acces va contine informatii privind componenta la care se autorizeaza accesul, denumirea si sediul social ale societatii, codul de acciza al antrepozitarului/destinatarului inregistrat/utilizatorului final ori codul certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, dupa caz, denumirea certificatului digital, precum si parola acestuia alocata fiecarui operator economic autorizat in functie de locatia de unde se conecteaza, precum si informatii privind data emiterii autorizatiei/actualizarii acesteia. Impreuna cu autorizatia se va transmite fisierul electronic ce reprezinta certificatul digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia EMCS-RO STOCURI), acesta din urma fiind transmis la adresa de e-mail comunicata de solicitant prin formularul de inregistrare prevazut in anexa nr. 3.
8. Dupa obtinerea autorizatiei de acces la aplicatia EMCS-RO STOCURI, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV in a carei/carui raza de competenta se afla sediul social al acestuia, impreuna cu lista cuprinzand persoanele (utilizatori) desemnate sa depuna online declaratii privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

D. Suspendarea, revocarea si anularea autorizatiei de acces
9. Autoritatea Nationala a Vamilor poate suspenda autorizatia de acces daca:
9.1. titularul solicita;
9.2. titularul nu respecta regulile si conditiile tehnice impuse de cerintele Sistemului informatic integrat vamal. Inainte de a dispune suspendarea autorizatiei, Autoritatea Nationala a Vamilor pune in vedere titularului sa isi indeplineasca obligatiile si stabileste un termen pentru aceasta. Daca titularul nu isi indeplineste obligatiile in termenul stabilit, Autoritatea Nationala a Vamilor suspenda autorizatia pe o perioada de la 3 la 12 luni. Daca in aceasta perioada titularul isi indeplineste obligatiile, Autoritatea Nationala a Vamilor poate ridica masura suspendarii. Daca in termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu isi indeplineste obligatiile, Autoritatea Nationala a Vamilor anuleaza autorizatia;
9.3. autorizatia operatorilor economici autorizati ca antrepozitar, destinatar inregistrat, utilizator final sau operator economic care detine certificat de autorizare pentru aeronave a fost invalidata.
10. Autoritatea Nationala a Vamilor poate anula sau revoca autorizatia de acces in conditiile prevazute la art. 8 – 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. Autoritatea Nationala a Vamilor poate dispune anularea autorizatiei/extinderii autorizatiei si atunci cand titularul nu respecta regulile de functionare, securitate si confidentialitate a datelor impuse de cerintele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.
11. Decizia de suspendare, revocare sau anulare contine data de la care masura intra in vigoare si este transmisa titularului.

E. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces
12. Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI se actualizeaza la cererea titularului, atunci cand:
12.1. au survenit modificari fata de situatia initiala in ceea ce priveste depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile;
12.2. unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii autorizatiei au fost modificate (actualizate).
13. Cererea de actualizare a autorizatiei de acces la aplicatia EMCS-RO STOCURI se va transmite Autoritatii Nationale a Vamilor – Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala impreuna cu copia autorizatiei de operator economic autorizat sa desfasoare operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize.

F. Extinderea autorizatiei de acces
14. Extinderea autorizatiei de acces la aplicatia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevazut in anexa nr. 7, se acorda la cererea titularului, atunci cand:
14.1. este titular al unei autorizatii de acces la EMCS-RO STOCURI;
14.2. a obtinut o noua autorizatie de operator economic autorizat sa desfasoare operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize diferita de autorizatia/autorizatiile initiala/initiale.
15. Cererea de extindere a autorizatiei de acces la aplicatia EMCS-RO STOCURI, al carei model este prevazut in anexa nr. 2A, se va transmite Autoritatii Nationale a Vamilor – Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala impreuna cu:
15.1. o copie a noii autorizatii de antrepozitar, destinatar inregistrat, utilizator final sau operator economic care detine certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, dupa caz;
15.2. lista cuprinzand persoanele (utilizatori) desemnate sa depuna online declaratii privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

16. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicatia EMCS-RO STOCURI.
17. Operatorul economic care a obtinut autorizatia de acces la aplicatia EMCS-RO STOCURI va parcurge toti pasii prezentati in “Instructiunile de instalare si configurare ale aplicatiei EMCS-RO STOCURI prin conexiuni INTERNET”, publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor.
18. Orice modificare intervenita in datele titularului autorizatiei se va transmite in scris Autoritatii Nationale a Vamilor.
19. Pentru situatia in care sunt modificari privind personalul desemnat sa depuna online declaratii privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile (anexa nr. 4), operatorul economic solicitant va transmite modificarile in scris, in termen de 24 de ore de la producerea lor, la DJAOV/BV in a carei/carui raza de competenta se afla sediul social al acestuia.
20. Autoritatea Nationala a Vamilor va informa operatorii economici, prin publicatii pe pagina de internet proprie, despre schimbarile ce pot surveni in politica de acces la aplicatia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
21. Anexele nr. 1, 2, 2A si 3 – 7 fac parte integranta din prezentele instructiuni.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close