Modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

In M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2011 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

ANEXA 1

REGULAMENTUL Nr. 1/2011
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

ART. I
Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
Resursele financiare ale Fondului se constituie din:
a) contributia initiala a membrilor;
b) contributiile anuale si/sau speciale;
c) venituri din investirea resurselor financiare prevazute la lit. a), b), f) si g);
d) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fond, decurgand din subrogarea in drepturile investitorilor;
e) imprumuturi pe termen scurt care sa acopere in exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensarilor;
f) donatii, sponsorizari, asistenta financiara;
g) alte venituri, inclusiv contributia membrilor pentru cheltuielile de administrare si functionare a Fondului si majorarile de intarziere.”
2. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
In cazurile in care consiliul de administratie al Fondului apreciaza ca resursele financiare ale acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor de plata a compensatiilor, fiecare membru va plati o contributie speciala egala cu cel mult dublul contributiei anuale aferente exercitiului financiar respectiv, al carei cuantum va fi aprobat de AGA.”
3. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
Fondul poate contracta imprumuturile prevazute la art. 20 lit. e) numai atunci cand resursele sale financiare nu sunt suficiente pentru a acoperi in intregime obligatiile sale efective. Deciziile de contractare a imprumuturilor se iau de catre consiliul de administratie al Fondului si se aproba in prealabil de catre C.N.V.M.”
4. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
(1) Fiecare dintre categoriile de resurse financiare prevazute la art. 20 va fi evidentiata distinct in contabilitatea societatii.
(2) Resursele financiare mentionate la art. 20 lit. a), b), d) si e) vor fi utilizate numai pentru compensarea investitorilor, in situatiile prevazute la art. 47 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Resursele financiare prevazute la art. 20 lit. c), f) si g) vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului, in conditiile stabilite de consiliul de administratie al acestuia.
(4) In cazul in care resursele financiare prevazute la alin. (3) nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului, conducerea Fondului va proceda, in conditiile stabilite de consiliul de administratie al acestuia, la majorarea cuantumului contributiilor membrilor pentru cheltuielile de administrare si functionare a Fondului si a celui aferent majorarilor de intarziere la plata contributiilor anuale, prevazute la art. 20 lit. g).
(5) S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor – S.A. are obligatia intocmirii si transmiterii lunare la C.N.V.M., pana la data de 25 a lunii urmatoare, a unei situatii financiare, purtand viza auditorului intern al societatii, in care sa fie evidentiate plasamentele investitionale ale Fondului si sursele de constituire a acestora.”
5. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Resursele financiare ale Fondului pot fi investite numai in titluri de stat sau in alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat, precum si in alte active cu risc scazut, dupa cum urmeaza:
a) obligatiuni ale administratiei publice centrale si locale, cu respectarea principiului dispersiei riscului;
b) maximum 25% din volumul resurselor financiare in depozite la termen la institutii de credit, cu conditia ca expunerea Fondului pentru fiecare institutie de credit sa nu depaseasca 10% din volumul total al resurselor financiare. Limita de 25% poate fi depasita pana la maximum 75%, cu avizul C.N.V.M., in baza unei cereri motivate a Fondului.
(2) In afara instrumentelor financiare mentionate la alin. (1), resursele financiare ale Fondului pot fi plasate si in titluri de stat si alte active cu risc scazut emise de statele membre, titluri emise de bancile centrale ale acestora si titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii.”
6. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
Profitul obtinut va fi utilizat in special pentru sporirea resurselor financiare ale Fondului, precum si in scopul administrarii si functionarii S.C. Fondul de compensare a investitorilor – S.A.”
ART. II
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close